Anonym spørreundersøkelse

Svar på spørsmål om din rusmiddelbruk, og bli med på å forme fremtidens rusmiddelpolitikk!

Anonym undersøkelse

Svar på spørsmål om din rusmiddelbruk, og bli med på å forme fremtidens rusmiddelpolitikk!

Rusmisbruk

Dette svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lov- og regelverk kan ha skjedd siden publisering.

rustlf-logo 75x67Hvordan påvirker rusen andre personer? Nære venner? Slekt, familie? Hva kan venner, slekt og familie gjøre for å hindre rusproblemer?
Kvinne, 15 år fra Oslo

 Pårørende befinner seg i ulike livssituasjoner, og møter dermed forskjellige utfordringer i sin rolle som pårørende.
Et fellestrekk for mange er at de kan ha egne behov for støtte og hjelp til å mestre sin livssituasjon. Et annet fellestrekk er at pårørende ofte er en viktig ressurs i behandlingen av pasienten.

Mange pårørende sliter med skyldfølelse, langvarig sorg, krisereaksjoner og usikkerhet. Det er ikke uvanlig å oppleve isolasjon og tap av nettverk, noe som igjen kan føre til at man blir alene med egne tanker og utfordringer. Mange har også en følelse av alltid å være på vakt, og aldri kunne slappe helt av.

Flere pårørende opplever at de ikke klarer å ivareta eget yrkesliv godt nok. Det er heller ikke uvanlig å ha økonomiske utgifter direkte eller indirekte knyttet til at en i familien er psykisk syk eller rusavhengig.

For noen kan det få konsekvenser i form av både psykiske og fysiske problemer. Typiske kjennetegn kan være en opplevelse av angst, følelsesmessig stress og lite tid og rom til egne behov.

Pårørende en ressurs

Pårørende kan være en viktig ressurs. Som pårørende har du gjerne inngående kjennskap til og kunnskap om den som er syk, og er en del av pasientens nærmiljø. Mange pårørende er også sentrale omsorgspersoner med omfattende omsorgsoppgaver.

Undersøkelser viser at involvering av pårørende kan:

  • Redusere faren for tilbakefall hos den som er syk
  • Føre til færre symptomer
  • Bedre deres sosiale fungering
  • Gi økt opplevelse av mestring og tilfredshet både hos pasient og pårørende.

Men pårørendes mulighet til å være ressurspersoner for den som er syk varierer, og det er viktig at du som pårørende ivaretar egne behov.

Begrenset innvolvering

Noen pårørende har behov for å si: «Jeg orker ikke å bli involvert».

Pasientens pårørende kan også være i en situasjon der de ikke har mulighet, ønske eller kapasitet til å involvere seg i den syke. Pårørende som ønsker begrenset innvolvering, kan allikevel ha god nytte av pårørendetilbudene som finnes.

Det finnes også tilfeller hvor pasienten av ulike grunner ønsker begrenset, eller ingen kontakt med sine pårørende. Dette kan være svært problematisk for mange pårørende. Selv i en pårørendesituasjon med begrensede muligheten for å få informasjon om den syke, har du rett på noe informasjon. (KILDE: helsenorge.no/)

Her kan du lese mer om pårørendes ulike roller både i forhold til den som er syk og i forhold til helsevesenet.

Var du fornøyd med svaret? Gi oss tilbakemelding her!

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.  

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.  

fant du ikke det du lette etter?

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.