Hei. Hvordan skal en få en person som er alkholiker innlagt på sykehus for å få behandling? Personen ser ikke at han er meget syk p.g.a.sitt store alkholkonsum. Han klarer ikke å ta vare på seg i hverdagen. Mat, personlig hygene og ikke minst hans fysiske helse er meget dårlig. Han har hatt psykiske vansker i mange år, og er ikke villig til å kutte alkoholen. Nå klarer han ikke å handle sprit og øl selv, og andre hjelpere må kjøpe for han. Kan de nekte å kjøpe alkohol til han? Og han trenger hjelp til å behandle sin fysiske helse.
Mann, 65 år fra Nordland

Det å hjelpe noen som ikke selv skjønner at de har et problem er ikke lett. Særlig når han heller ikke har noe ønske om å slutte å drikke. Det er nemlig slik at i Norge er nesten all behandling basert på frivillighet, og det skal mye til for å få noen behandlet med tvang. Det du kan gjøre er å sende en bekymringsmelding til vedkommendes lege eller til NAV. De vil kunne vurdere situasjonen og eventuelt henvise til avrusning/sykehusinnleggelse hvis de mener det er nødvendig.

Nå skriver ikke du hvem disse hjelperne som kjøper alkohol til denne personen er, men de kan selvfølgelig nekte å kjøpe alkohol til han. Vi tenker at all hjelp med innkjøp av alkohol er en form for tilrettelegging for videre drikking for denne personen, og at den beste måten å hjelpe han på kanskje er å si nei til mer handling (av alkohol).

Legg igjen en kommentar