rustlf-logo 75x67Mannen min har hatt 3 hjerneblødninger i en ulykke i sin ungdom. Han har for å finne roen røykt hasj både før og etter ulykken. Kan hasjrøykingen hans være med på å fremprovosere epileptisk anfall? Han har hatt noen slike anfall. Hva om han blander hasj med litt alkohol i tillegg?

Mann, 51 år fra Rogaland

Det er delte meninger om kombinasjonen epilepsi og hasj. Noen ting taler for at visse stoffer i hasj kan være med å gjøre tilstanden bedre, andre taler for det motsatte. Det finnes lite om dette på norsk. Men mye på engelsk. På denne siden har anerkjente forskere listet opp hva som taler for og hva som taler mot kombinasjonen epilepsi og THC. Håper du/dere kan nok engelsk.

Kombinasjonen av hasj og alkohol når det gjelder epileptiske anfall er lite beskrevet. Men når det gjelder alkohol, er det mye litteratur på det, og den er temmelig entydig. Alkohol kan utløse/indusere epilepsianfall, og forverre anfallskontrollen ved epilepsi. Problemet er stort – om lag hver tredje pasient som innlegges akutt etter et epileptisk anfall har hatt et forhøyet alkoholinntak i tiden før anfallet. (Kilde: «Alkohol og epilepsi» av G. Bråthen, Tidsskrift for Den norske legeforening, Nr. 11 – 29. mai 2003).

Så vidt vi kan se, er det først og fremst alkoholen som skaper størst komplikasjoner for epileptikere.

Legg igjen en kommentar