Min far er veldig alkoholisert og vi har ikke hatt kontakt på veldig mange år av ulike grunner. Jeg og mine søstre ønsker heller ikke kontakt med ham fordi hans tidligere adferd har skadet oss for mye. Vi har nylig fått vite at vår far har nått bunnen og har blitt sparket fra jobb og har per i dag ikke mye til støtteapparat. Han bor for tilfellet hos sin søster, men vi vet at det kan være bare snakk om kort tid før han er uten hjem. Det vi lurer på er om det er mulig å sende en bekymmringsmelding uten at vi selv blir involvert? Hva kan vi gjøre?
Kvinne, 40 år fra Hordaland

Hvis det er slik at faren deres ikke har mulighet til å forsørge seg selv, og er uten fast bopel er det NAV sosial som har ansvar for å hjelpe han. Det er imidlertid slik at de, høyst sannsynelig,  ikke vil gjøre noe før han selv sender dem en søknad. Når de først får en søknad vil de fatte et vedtak i henhold til gjeldende lover og satser om husly og økonomisk støtte. NAV vil nok ikke begynne å behandle en sak for din far på oppfordring fra dere søsken, men det er jo fullt mulig for dere å sende dem en bekymringsmelding og høre om det er noe de kan gjøre i det hele tatt før han eventuelt kommer til dem selv.

Legg igjen en kommentar