Heii, jeg lurer på . Hvordan påvirker alkohol kroppen, Og Hvorfor er det så mange unge som drikker alkohol? jeg trenger svar så fort så mulig !! jeg har en artikkel å skrive takk hilsen jente 15
Kvinne, 15 år fra Oslo

RUStelefonen svarer:

Hvordan påvirker alkohol kroppen?

Alkoholens generelle virkninger gir bl.a. følgende symptomer:

Virkningen endrer seg med alkoholkonsentrasjonen i blodet, og det er her store individuelle forskjeller. Som tommelfingerregel gjelder:

Hvor lenge rusen varer, hvilke forventninger en har til rusen og om en er vant til å drikke, vil påvirke reaksjonene. Hvis en rus varer lenger enn noen timer, kan man utvikle toleranse slik at man ikke føler seg så påvirket selv om promillen er høy. I tillegg er det store variasjoner fra person til person. En og samme person kan også oppleve stor variasjon fra gang til gang, avhengig av andre fysiske og psykiske faktorer. Noen blir aggressive, voldelige og selvdestruktive under alkoholpåvirkning.

Virkning av gjentatte alkoholinntak

Langvarig høyt alkoholforbruk øker risikoen for utvikling av sykdommer i hjernen og nervesystemet, leversykdommer, betennelse i bukspyttkjertelen, økt blodtrykk, blødninger (særlig i fordøyelsesorganene), hjerneslag, enkelte former for kreft, samt fosterskader. Risikoen for leverskade synes først å øke ved daglig inntak på rundt 2-3 alkoholenheter (1 alkoholenhet tilsvarer for eksempel 1 glass vin eller 1 drink). For gravide kvinner kan selv små, gjentatte inntak være tilstrekkelig til å skade fosteret.

Større alkoholinntak kan hemme immunforsvaret slik at man blir mer mottakelig for infeksjoner.

Personer som drikker mye og ofte vil være mer utsatt for ulykker.

Etter lengre tids drikking kan det oppstå toleranse, det vil si at man må drikke større mengder for å oppnå samme effekt. Toleranseutviklingen og de akutte abstinensplagene vil forsvinne dersom man er avholdende noen uker. Ved meget langvarig bruk kan man derimot plutselig begynne å reagere uventet sterkt på små mengder alkohol. Dette kan skyldes alvorlige skader på lever og hjerne.

Her kan du lese mer, og her finner du RUStelefones brosjyre om alkohol.

Hvorfor er det så mange unge som drikker alkohol?

Grunnen til at du har fått denne oppgaven er trolig at du selv skal tenke over ulike grunner til at ungdom begynner å ruse seg. Disse svarene kan hjelpe deg litt på vei.

Denne artikkelen på hjemmesiden vår diskuterer ulike årsaker til at ungdom velger å forsøke, eller ikke forsøke, rusmidler. Denne artikkelen, av sosiologen Willy Pedersen på Forebygging.no, diskuterer perspektiver som genetikk og biologi, personlighetstrekk, psykiske lidelser og samfunn og kultur i forhold til hvorfor ungdom ruser seg.

Legg igjen en kommentar