synt_cannabisJeg har noen spørsmål ang stoffet kalt ur 144. 1. Er dette lovlig å innføre til Norge fra England? I tilfelle ikke, vil det klassifiseres som narkotika eller legemiddel? 2. Hvor kan jeg finne saklig informasjon om dette stoffet? Informasjon som kan overbesvise en tenåring om farene ved å bruke det. 3. Mener dere at dette er farlig å bruke? 4. Hva anbefaler dere oss som foreldre å gjøre dersom vår 17 åring bruker dette?

Kvinne, 48 år fra Rogaland

1) Produktet (stoffet) du viser til er et syntetisk cannabinoid (Se pkt 2). UR-144 blir – enn så lenge – ansett som et reseptpliktig legemiddel (såkalt LR-legemiddel). Dette er forbudt å innføre uten godkjent dokumentasjon (noe vi tviler sterkt på at han har). Vi legger ved lenker til rundskriv som omhandler innførsel av legemidler til personlig bruk. (Det er endringer i lovverket på trappene; mer om dette lenger ned i svaret).

Generelt om syntetiske cannabinoider og deres juridisk status.

I desember 2011 førte Legemiddelverket opp åtte syntetiske cannabinoider på den norske narkotikalisten: AM-2201, JWH- 018, JWH-073, JWH-081, JWH-122, JWH-203, JWH-210 og JWH-250. I oktober 2012 sendte Legemiddelverket dessuten ut en høring på forslag til ny narkotikaforskrift. I denne høringen blir det foreslått at det skal være mulig å føre opp grupper av stoffer på narkotikalisten. Samtidig ble det foreslått å føre opp ti slike stoffgrupper. Om denne lovendringen vedtas vil de fleste syntetiske cannabinoider havne på narkotikalisten. Her kan dere lese mer om lovendringer som er på trappene.

2)  Vi anbefaler deg å lese mer om syntetiske cannabinoider her. Se også Nasjonalt folkehelseinstitutts faktaark om syntetiske cannabinoider: «Cannabinoider – fakta om «spice» – syntetiske cannabinoider.»

3) Ja, i aller høyeste grad.

Akutte skadevirkninger.

En rekke skadevirkninger har vært rapportert, særlig ved bruk av store doser. Disse inkluderer høyt blodtrykk, høy puls, brystsmerter, hjerteinfarkt, bevisstløshet, kramper, agitasjon/uro, angst, panikkanfall, akutte psykoser og forverring av tidligere stabil psykisk sykdom. I tillegg til at det er lett å overdosere syntetiske cannabinoider, inneholder ikke disse stoffene cannabidiol (CBD). Dette stoffet finnes i varierende grad i naturlige cannabisprodukter, og har vist å ha en beskyttende effekt når det gjelder psykose. I noen Spice-produkter/urteblandinger har man dessuten funnet fettsyren oleamid, som binder seg til cannabinoidreseptorene og kan bidra til økt risiko for psykose.

Det ser ut til å være betraktelig større risiko for psykose ved inntak av syntetiske cannabinoider enn ved bruk av naturlige cannabisprodukter.

Langsiktige skadevirkninger.

Fordi syntetiske cannabinoider har vært brukt som rusmidler i relativt kort tid, er langtidsvirkningene av stoffene foreløpig lite kartlagt. Det finnes imidlertid noen rapporter om rask toleranseutvikling og avhengighet. Når man forsøker å slutte etter noe tids bruk, kan det oppstå abstinenssymptomer som inkluderer hodepine, angst, nervøsitet, søvnforstyrrelser, irritabilitet, nedsatt konsentrasjon, kvalme, depresjon og rastløshet. Ved avrusning har det blitt rapportert om økt svetting, sterk rustrang (craving), mareritt, kramper, hjertebank og oppkast.

4) Vi anbefaler dere å sette dere inn i hva dette er for noe. Dere får bra informasjon i brosjyren vi la ved over. Vi anbefaler dere videre:

Legg igjen en kommentar