cannabis_bildeJeg lurer på hvilke skader man kan få for ved bruk av Cannabis?
Mann, 14 år fra Østfold

Det er mest vanlig å snakke om juridiske, sosiale, fysiske og psykiske skader ved bruk av cannabis. De juridiske handler om at cannabis er ett illegalt narkotisk stoff så omsetning, kjøp og bruk straffes med opp til 21 års fengsel. Ungdom risikerer å få utsettelse på førerkort, nektet opptak på noen skoler og innreise til noen land hvis de bryter loven. De sosiale skadene som kan oppstå er at andre ser ned på de som røyker cannabis og ikke vil være sammen med dem som bruker det. Folkehelseinstituttet skriver om; Fysiske langtidsvirkninger: Røyking av cannabis reduserer trolig kroppens immunforsvar, og kan påvirke hormonbalansen med mulige menstruasjonsforstyrrelser hos kvinner og redusert sædcelleantall hos menn.Psykiske langtidsvirkninger: Langvarig bruk øker risikoen for angst- og depresjonsreaksjoner og kan utløse psykoser hos disponerte individer. Dette kan vanskeliggjøre behandlingen av sinnslidelser som schizofreni og depresjonstilstander. Det er likevel ikke påvist at bruk av cannabis fører til livsvarige hjerneskader, men det kan muligens gi en reduksjon av enkelte intellektuelle funksjoner. En har ment at det såkalte amotivasjonssyndromet skyldes bruk av cannabisstoffer. Syndromet utvikles særlig hos unge, mottakelige individer. De blir likegyldige, apatiske, får nedsatt konsentrasjonsevne, nedsatt toleranse for skuffelser, samt får uvilje mot å gi seg i kast med nye oppgaver. Det er imidlertid vanskelig å skille mellom hva som skyldes stoffbruken, og hva som skyldes miljøfaktorer, f eks. «gjengens spilleregler» for atferd og livsstil.

Hvis du har lyst til å lese mer om hva Folkehelseinstituttet skriver om cannabis kan du gå inn her.

 

Legg igjen en kommentar