Konsekvenser for samfunnet?

Dette svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lov- og regelverk kan ha skjedd siden publisering.

woman-typing-on-keyboardHei, jeg driver med et skoleprosjekt om misbrukere av rusmidler og tobakk og konskvensene av det. Så jeg lurer er det noen direkte konskvenser for samfunnet? Penger? Kriminalitet? Håper svar snart

Kvinne, 14 år fra Oslo

 

Ja det er et veldig stort spørsmål å svare på for misbruk er jo så mangt. Når er det bruk og når blir det et misbruk? Noen kan bruke ganske mye tobakk og rusmidler uten å ta skade av det, mens andre igjen blir uføre, syke, kriminelle, arbeidsledige etc.

I en artikkel av Anne Line Bretteville-Jensen på Sirus skriver hun om hvor vanskelig det er å beregne økonomiske konsekvenser for samfunnet. «Narkotika (og andre rusmidler som alkohol) har store økonomiske konsekvenser for samfunnet i form av utgifter til behandling, forebygging og kontroll (politi, tollvesen, rettsapparat og fengsel). Bare utgiftene til ulike tilbud for rusmiddelmisbrukere overstiger 1,6 milliarder kroner per år og også de øvrige utgiftspostene er betydelige (i 2001 ble det for eksempel anmeldt over 48 000 narkotikalovbrudd). I tillegg kommer samfunnets tap av arbeidskraft (misbrukere med lavere effektivitet eller som ikke lengre klarer å jobbe), for tidlig død hos misbrukerne, sosialhjelpsutgifter og andre hjelpeordninger, ulike typer økonomiske skader misbrukerne påfører samfunnsmedlemmene gjennom kriminelle aktiviteter (skader ved innbrudd, utgifter til alarmer, skader ved trafikkulykker som skyldes ruspåvirkning, etc.).
Det er ikke gjort noen beregninger i Norge av typen «hvor mye koster narkotikaen samfunnet?». Dette fordi de mange økonomiske størrelsene som må inngå i en slik beregning er vanskelig å tallfeste med særlig nøyaktighet og det må legges inn mange forutsetninger som er vanskelig å vurdere riktigheten av.
Det er imidlertid ikke sikkert at en slik tallstørrelse i seg selv ville være særlig nyttig for politikere eller andre. Anta at man etter mange og store beregninger fant at narkotikaen koster det norske samfunnet 20 milliarder per år. Tallet ville kanskje si noe om problemomfanget, men ville man kunne anta at dersom narkotika ikke ble brukt her i landet, så ville landet spare disse 20 milliardene? Er det eksempelvis slik at de som i dag er narkotikamisbrukere ville ha vært «normale samfunnsborgere» med inntektsgivende arbeid, dersom narkotika ikke fantes?
En alternativ problemstilling vil være å undersøke om de ressursene samfunnet bruker på disse områdene er brukt mest mulig effektivt i forhold til de målsettingene man setter opp. Spørsmål av typen «bør man satse mer ressurser på forebygging eller kontroll for å redusere narkotikaproblemet og eventuelt hvilke tiltak innenfor disse områdene bør det satses på?», vil da være aktuelle».

I en annen artikkel anslås det at nordmenns bruk av alkohol koster 5.3 milliarder kroner og du kan lese mer hvis du går inn her. Minerva skriver i denne artiklen om kostnader ved bruk av illegal narkotika. Går du inn på vår hjemmeside RUStelefonen.no og klikker deg inn på fanen «For ungdom» finner du en veiledning til skoleoppgaver. Her vil du kanskje finne nyttig artikler og lenker som kan være til hjelp med oppgaven.

Lykke til!


Var du fornøyd med svaret? Gi oss tilbakemelding her!

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.  

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.  

fant du ikke det du lette etter?

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.