Hva er farlig med hasj?

Dette svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lov- og regelverk kan ha skjedd siden publisering.

Jeg bare lurer på hva som egentlig er skadelig med å røyke hasj, og hvorfor det er ulovlig i de fleste land – men samtidig brukes som medisin? Jeg har selv røyket flere ganger og merker ikke noe skadelige effekter ved dette. Jeg vil til og med si det er mye bedre for kroppen enn alkohol. Det roer deg ned, lindrer smertene dine og får den til å sove mye tyngre og bedre. Så hvorfor er det ulovlig? Har hørt flere steder at det ikke er noen skader som er bevist å komme av hasj.

Kvinne, 18 år fra Vest-Agder

Mange av våre brukere lurer på hvorfor cannabis er forbudt, og alkohol ikke. Når det gjelder lovlighet eller ulovlighet av ulike rusmidler, så tar RUStelefonen ikke stilling for eller mot den rådende politikk på området. Det er det de enkelte lands lovgivende instanser som bestemmer dette. I Norge er det Stortinget. Vi kan ikke svare deg helt totalt objektivt på hvorfor det i Norge er ulovlig med hasj og lovlig med alkohol. Det er grunn til å tro at alkohol, som det eneste lovlige rusmiddelet i Norge, pga. fare for helseskader ville vært klassifisert som narkotika, hvis det hadde kommet på markedet i dag. Norsk ruspolitikk generelt og forbudet mot hasj, er nok ikke basert på uavhengige analyser av reelle fysiske, psykiske og samfunnsmessige skadevirkninger av stoffene. Det er nok heller kultur, tradisjon og det overordnede hensynet til samfunnests ve og vel som er styrende. Det har blitt argumentert med at hvis Cannabis ble lovlig så ville flere ha brukt det, og med det vi vet om Cannabisbruk i dag er det sannsynlig at det kunne skapt flere problemer relatert til fysisk og psykisk helse. Alkohol som jo er lovlig fører til veldig mange folkehelserelaterte problemer, så frykten for å få enda et lovlig rusmiddel holder nok igjen lovgivningen her.

MEN, det foregår stadig en dabatt om avkriminalisering av cannabismiddelbruk, og siste ord er neppe sagt i denne saken. Men det er viktig å skille mellom legalisering av cannabis og avkriminalisering av cannabismiddelbruk. Legalisering innebærer at cannabis bli lovlig på linje med alkohol eller andre varer. Avkriminalisering av cannabismiddelbruk betyr at man ikke strafeforfølger bruk, men salg og smugling vil forsatt være forbudt.

Når det gjelder farene ved bruk av Cannabis viser det seg at dette er individuelt. Hvis du har en sårbarhet i forbindelse med enkelte psykiske lidelser, for eksempel schizofreni eller angst, kan Cannabis ha en utløsende effekt. Det er også slik at hos unge mennesker som ikke er kognitivt ferdig utviklet, kan Cannabis påvirke utviklingen negativt og medføre lett svekkede kognitive evner. Eksempler på det kan være nedsatt hukommelse og konsentrasjon. I tillegg kommer helsefaren i forbindelse med røyking hvis Cannabisen inntas på denne måten.

Du nevner at Cannabis blir brukt medisinsk. Vi synes her det viktig å skille mellom medisin og legemiddel. En medisin kan egentlig være alt mellom himmel og jord som bruker synes hjelper mot et problem. Det behøver ikke å være kurerende, sunt eller ufarlig. Et legemiddel, derimot, skal testes nøye før det kommer på markedet. Det må innfri strenge krav til virkning og ha så lite bivirkninger som mulig. Det skal først og fremst brukes i samråd med lege som kan veie de positive effektene opp mot de negative, og dermed sørge for at pasienten ikke sitter igjen med større skader/plager av bivirkningene enn av den opprinnelige tilstanden som legemiddelet er foreskrevet for. Cannabis brukes ikke i legemidler, men et av virkestoffene (THC) blir fremstillt kjemisk og brukt i legemidler. Dette brukes kun i tilefeller der pasienten er meget syk og legen mener at bruk av legemiddelet er nødvendig for at pasienten skal føke seg bedre. Ofte er det slik at det da er forsøkt med andre legemidler først.

Var du fornøyd med svaret? Gi oss tilbakemelding her!

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.  

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.  

fant du ikke det du lette etter?

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.