hasjHva er bivirknigene av hasj?

Kvinne, 15 år fra Hordaland

Hasj har mange bivirkninger, og hvilke bivirkninger man opplever avhenger bl.a. av hvor ofte og hvor mye man røyker. Hasj har f.eks. en negativ innvirkning på koordinasjon, reaksjonsevne, innlæring og kortidshukommelse, samt evnen for komplekse tankeoperasjoner og langsiktig strategisk planlegging. Bruk av hasj medfører dessuten en forhøyet risiko for angst- og depresjonsproblemer, og kan utløse psykoser og schizofreni hos sårbare personer. Røyking av hasj gir videre en økt risiko for kronisk bronkitt og akutte infeksjoner i nesen, bihuler, svelg og luftrør. Hasj påvirker også hormonbalansen i kroppen, som igjen kan påvirke spermieproduksjon og menstruasjonssyklus.

Hodepine og søvnproblemer er typiske abstinenssymptomer etter langtids bruk av hasj.Andre abstinenssymptomer kan være svetting, muskelverk, dårlig mage og nedsatt allmenntilstand.

Mer info. om hasj finner du her.

 

Legg igjen en kommentar