cannabisHvis man blir tatt med ca 30 gram keif, ha kan straffen være??

Mann, 17 år fra Oslo

Med keif antar vi at du mener et cannabisprodukt som omfattes av legemiddelloven og straffeloven. I praksis vil all befatning med cannabis kunne medføre straffeansvar. Mengden av stoff, og til en viss grad også hvilken form stoffet foreligger i, har betydning for straffens størrelse. Legemiddellovens § 31 omfatter de mindre alvorlige forhold som bruk og besittelse av mindre mengder. Slike forhold kan i visse tilfeller avgjøres med et forelegg dersom mengden er under 15 gram. Straffelovens § 162 vil komme til anvendelse ved større mengder, og ved alvorlige forhold som tilvirkning, innførsel, utførsel, erverv, oppbevaring, sending og overdragelse. For hasj og marihuana gjelder første ledd i straffelovens § 162 for beslag opp til ca. 1 kg, andre ledd opptil ca. 80 kg og tredje ledd for større mengder. Avhengig av arten og omfanget av forbrytelsen kan strafferammen være opptil 21 års fengsel.

Legg igjen en kommentar