«Narkorazzia»

Dette svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lov- og regelverk kan ha skjedd siden publisering.

rustlf-logo 75x67Hei, vi fikk brev i dag fra politiet angående narkorazzia på skolen min. jeg røyket marihuana på fredag uke 47 for andre gang og før første gang fredag 3 uker tidligere. Vi har som frist å levere inn lappen fredag uke 49 ( altså 2 uker senere enn da jeg røyket for andre gang) etter det kan politiet komme når som helst. Det var ikke store jointen, men den var rent. Hvor lenge etter at jeg røyket for andre gang vil dette være ute av systemet mitt, og er jeg trygg når politiet kommer med hundene osv?
Mann, 16 år fra Oslo
Når det gjelder eventuelle urinprøver, vil de være rene ca en uke etter siste inntak. Vi har litt vansker med å forstå hva du mener med «Vi har som frist å levere inn lappen fredag uke 49». Hvis dette er snakk om en lapp du må underskrive for å godkjenne at du skal testes, vil vi anbefale deg å lese følgende:

Kunnskapsministeren ble den 10. april 2008 stilt spørsmål om hjemmelsgrunnlaget for rustesting av elever i videregående skoler (dokument nr. 15:926 for 2007-2008), og i sitt svar 18. april 2008 sa statsråden dette:

«Opplæringsloven inneholder ikke bestemmelser som hjemler eller på annen måte regulerer rustesting av skoleelever. Slik testing av elever er heller ikke regulert i annet regelverk. Dette innebærer at skolen ikke kan kreve at elever blir rustestet. Testing av elever må foregå på frivillig basis etter at det foreligger et informert samtykke fra eleven. Et samtykke til rustesting må omfatte alle sider av testopplegget. Dette innebærer at det må være enighet om regelmessigheten av testingen, sanksjoner ved positive tester og det praktiske knyttet til gjennomføringen av testingen, herunder også det ledsagende personalets kjønn. Eleven har derfor naturligvis rett til å velge å ikke delta i rustesting hvis eleven ikke samtykker i hvordan testingen skal gjennomføres. Jeg vil avslutningsvis understreke at et fravær av samtykke til rustesting ikke kan medføre at eleven blir behandlet som om en eventuell mistanke om rusmisbruk er bekreftet eller styrket. Det betyr at det heller ikke kan være forbundet med noen former for sanksjoner å motsette seg testing.»

Er jeg trygg når politiet kommer med hundene osv?
Politiet selv sier om slike aksjoner
: «Hver enkelt besøk skjer etter nærmere avtale med skolens ledelse. Klasserommene som omfattes velges ut vilkårlig. Elevene får tydelig og gjentatt informasjon om at det er helt frivillig å delta. Politiet anser det ikke som mistenkelig at noen forlater klasserommet, og spør heller ikke om årsaken til dette.» Og videre: «Tilbakemeldingene til oss fra elevene er i all hovedsak at de er glad for besøkene. Enkelte elever har imidlertid fortalt oss at de opplevde møtet med oss som ubehagelig fordi de følte seg mistenkt. Disse tilbakemeldingene har vi lyttet til, og vi har justert våre retningslinjer slik at vi nå gjør det krystallkart overfor elevene at ingen er mistenkt og at det er frivillig å delta.» Her kan du lese mer.

Ingen har rett til å teste deg uten ditt samtykke. Det kan de bare hvis du er synlig påvirket i skoletiden, og at det dermed foreligger «skjellig grunn til mistanke.»

Her kan du lese mer om personvern for barn og unge.

Var du fornøyd med svaret? Gi oss tilbakemelding her!

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

fant du ikke det du lette etter?

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.