Nettsiden ropbruker.no er laget spesielt for folk som sliter med rusproblemer og psykiske lidelser – forkortet «ROP-lidelser». Bakgrunnen for å lage siden er en ny faglig retningslinje som Helsedirektoratet har lansert. Den forteller hvordan ROP-lidelser kan undersøkes, behandles og følges opp. Det hele og fulle navn på retningslinjen er «Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig rus- og psykisk lidelse – ROP-lidelser». Nettsiden er laget i samarbeid med flere bruker- og interesseorganisasjoner på området for rus og psykiske lidelser. Fra den nye retningslinjen har organisasjonene plukket ut ti anbefalinger, som de mener er spesielt viktige for dem som er i berøring med rusproblemer og psykiske lidelser. Nettsiden skal gi deg opplysninger om hvordan en undersøker, behandler og følger opp mennesker med rusproblemer og psykiske plager. Her finner du mer informasjon om nettsiden.