Anonym spørreundersøkelse

Svar på spørsmål om din rusmiddelbruk, og bli med på å forme fremtidens rusmiddelpolitikk!

Anonym undersøkelse

Svar på spørsmål om din rusmiddelbruk, og bli med på å forme fremtidens rusmiddelpolitikk!
sc_bildeHer finner du en brosjyre/kort tekst om syntetiske cannabinoider. Brosjyrene er utviklet i samarbeid mellom Uteseksjonen, Nasjonalt folkehelseinstitutt, divisjon for rettstoksikologi og rusmiddelforskning og RUStelefonen 08588.
 

Her kan du laste ned brosjyren i pdf >>

Hva er syntetiske cannabinoider?

Syntetiske cannabinoider er en stor gruppe rusmidler med cannabisliknende effekter. De fleste av disse stoffene har imidlertid langt sterkere virkninger sammenlignet med naturlige cannabisprodukter som hasj og marihuana. Delta- 9-tetrahydrocannabinol (THC) er det stoffet som er viktigst for rusopplevelsen av naturlig cannabis. Selv om syntetiske cannabinoider har lignende virkninger som THC, er de fleste av disse stoffene strukturelt forskjellige fra THC.

Syntetiske cannabinoider dukket først opp på det illegale markedet under navnet Spice på midten av 2000-tallet. Dette dreide seg om ulike typer urtetobakk, og ble omtalt som «herbal smoke», «herbal incense» (urterøkelse), «herbal highs» eller «legal highs». Urtene i disse Spice-produktene hadde liten eller ingen ruseffekt i seg selv, og ulike syntetiske cannabinoider ble tilsatt for at ruseffekten skulle bli større. Den vanligste inntaksmåten er røyking, men det går også an å spise eller sniffe disse stoffene.

Hvordan virker syntetiske cannabinoider?

Alle rusmidler får sin effekt ved å påvirke ulike signalstoffsystemer i hjernen. Forenklet fungerer disse systemene ved at bestemte signalstoffer skilles ut fra enden av en nervecelle, for så å binde seg til reseptorene på en annen nervecelle. Som THC binder de syntetiske cannabinoidene seg til såkalte cannabinoidreseptorer. De syntetiske cannabinoidene binder seg imidlertid mye sterkere til disse reseptorene enn det THC gjør. Dette fører til at disse stoffene får en mye sterkere virkning enn THC, og enkelte av stoffene er mer enn hundre ganger sterkere.

Hva slags ruseffekt gir syntetiske cannabinoider?

Brukere oppgir at syntetiske cannabinoider har en sterk cannabislignende effekt, og at både positive og negative rusopplevelser forsterkes. Positive effekter kan omfatte en følelse av å være «høy», økt appetitt, en følelse av økt energi, latter, samt en følelse av å være fokusert. Negative effekter kan innebære at man blir trøtt og sløv, får vansker med hukommelsen, hjertebank, nervøsitet, paranoia (forfølgelsesvanvidd), svimmelhet, hallusinasjoner og kvalme/oppkast. Det har dessuten vært rapportert om ettereffekter, som kan vare fra én til flere dager etter inntak. Disse rapportene inkluderer symptomer som forvirring og problemer med å samle tankene, en følelse av at mentale prosesser går langsommere, samt dårligere langtids- og korttidsminne.

Akutte skadevirkninger.

En rekke skadevirkninger har vært rapportert, særlig ved bruk av store doser. Disse inkluderer høyt blodtrykk, høy puls, brystsmerter, hjerteinfarkt, bevisstløshet, kramper, agitasjon/uro, angst, panikkanfall, akutte psykoser og forverring av tidligere stabil psykisk sykdom. I tillegg til at det er lett å overdosere syntetiske cannabinoider, inneholder ikke disse stoffene cannabidiol (CBD). Dette stoffet finnes i varierende grad i naturlige cannabisprodukter, og har vist å ha en beskyttende effekt når det gjelder psykose. I noen Spice-produkter/urteblandinger har man dessuten funnet fettsyren oleamid, som binder seg til cannabinoidreseptorene og kan bidra til økt risiko for psykose.

Det ser ut til å være betraktelig større risiko for psykose ved inntak av syntetiske cannabinoider enn ved bruk av naturlige cannabisprodukter.

Langsiktige skadevirkninger.

Fordi syntetiske cannabinoider har vært brukt som rusmidler i relativt kort tid, er langtidsvirkningene av stoffene foreløpig lite kartlagt. Det finnes imidlertid noen rapporter om rask toleranseutvikling og avhengighet. Når man forsøker å slutte etter noe tids bruk, kan det oppstå abstinenssymptomer som inkluderer hodepine, angst, nervøsitet, søvnforstyrrelser, irritabilitet, nedsatt konsentrasjon, kvalme, depresjon og rastløshet. Ved avrusning har det blitt rapportert om økt svetting, sterk rustrang (craving), mareritt, kramper, hjertebank og oppkast.

Hvilke forhåndsregler bør man ta?

Siden de fleste syntetiske cannabinoider er betraktelig sterkere enn THC, er de vanskeligere å dosere. Det er veldig lett å innta for mye, spesielt ved bruk av stoffet i pulverform. De sterkeste variantene trenger kun ørsmå mengder virkestoff for å gi kraftig ruseffekt, så vær ytterst forsiktig med doseringen. Når det gjelder Spice/urteblandinger vet man som regel ikke hvilket syntetisk cannabinoid som er tilsatt, eller hvor mye. Blandingen kan dessuten være tilsatt flere ulike syntetiske cannabinoider, men også andre stoffer. Alt dette kan gjøre det svært vanskelig å forutsi ruseffektene. Det kan derfor være lurt å være sammen med noen du stoler på, og som ikke har ruset seg, om du skal bruke slike stoffer. Bruk av syntetiske cannabinoider sammen med andre rusmidler vil gi ytterliggere uforutsigbar virkning. Vær forsiktig!

Syntetiske cannabinoider markedsføres ofte over Internett som lovlig og ufarlig cannabis, men inntak kan medføre alvorlige konsekvenser, og i verste fall død.

Hva gjør man ved overdose og akutt fare?

Kontakt ambulanse på 113. Fortell hva den du er med har inntatt, og hvordan situasjonen er nå. Du vil få råd over telefonen om hvordan du best skal kunne hjelpe frem til ambulansen kommer. Ambulansepersonell har taushetsplikt. Ved angst, voldsom stressreaksjon og panikk, er det å skape ro og trygghet den viktigste førstehjelpen du kan gi. Giftinformasjonen har en døgnåpen vakttelefon (22 59 13 00) som kan gi hjelp og råd ved overdoser og forgiftninger.

Påvisning i blod, spytt og urin.

Moderstoff fra syntetiske cannabinoider kan ved laboratorietester påvises i blod og spytt. Urinanalyser vanskeliggjøres av at syntetiske cannabinoider raskt omdannes til et stort antall hovedsakelig ukjente nedbrytningsprodukter. Flere ulike syntetiske cannabinoider omdannes dessuten til de samme nedbrytningsproduktene, slik at funn i urinprøver ikke entydig viser hvilket stoff som er inntatt. Siden de fleste syntetiske cannabinoider er strukturelt forskjellige fra THC, vil de fleste ikke kunne påvises ved hurtigtester for cannabis. Arbeidet med å fremstille immunologiske hurtigtester for syntetiske cannabinoider er påbegynt, men det kan ikke forventes at én enkelt test kan favne hele gruppen.

Juridisk status.

I desember 2011 førte Legemiddelverket opp åtte syntetiske cannabinoider på den norske narkotikalisten: AM-2201, JWH- 018, JWH-073, JWH-081, JWH-122, JWH-203, JWH-210 og JWH-250. I oktober 2012 sendte Legemiddelverket dessuten ut en høring på forslag til ny narkotikaforskrift. I denne høringen blir det foreslått at det skal være mulig å føre opp grupper av stoffer på narkotikalisten. Samtidig ble det foreslått å føre opp ti slike stoffgrupper. Om denne lovendringen vedtas vil de fleste syntetiske cannabinoider havne på narkotikalisten.

Her kan du laste ned brosjyren i pdf >>

Om du ønsker en papirkopi av brosjyren tilsendt, kan du kontakte Helsedirektoratets Trykksakekspedisjon:

Åpningstider: Tirsdag – torsdag 12.00 – 14.00.

Telefon: 24 16 33 68

Faks: 24 16 33 69

E-post: trykksak@helsedir.no


Velkommen til RUSinfo!

Tirsdag 25. juni holder tjenesten stengt!