paragraf_litenJeg har hørt att efter inn leggelse blir mann bedt om å levere fra seg fører kortet, stemmer dette eller er det bare rykter blandt folk ?

Mann, 47 år fra Telemark

Du skriver ikke om hva slags innleggelse du kan miste førerkortet ved, men fordi du skriver til RUStelfonen antar vi at det er innleggelse for narkotika og/eller alkoholavhengighet. Det er legen som bestemmer om rusbruket er så omfattende at kjørekortet skal inndras. I henhold til Fylkesmannen fyller ikke rusmisbrukere (narkotikaavhengige, bruk av sterke medikamenter) førerkortforskriftens helsekrav. Det er et vanlig problem at pasient – og lege – blander vegtrafikkloven inn i disse sakene, og hevder at så lenge de ikke kjører etter at de har drukket eller ruset seg så skal ikke rusmisbruket ha konsekvens for førerkortet. Det er feil. Rusmisbruk er en sykdomstilstand som omfattes av førerkortforskriftens helsekrav. Alkoholmisbruk er vanskelig å definere med klare grenser, men hvis noen har et så stort forbruk av alkohol at det over tid går ut over ens normale fungeringsevne eller konsumet på sikt fører til fysiske helseskader, så er et misbruk tilstede. Fylkesmannen i Rogaland fremholder videre at all bruk av illegale rusmidler, inkludert hasj, er rusmisbruk, og omfattes dermed av førerkortforskriftens helsekrav. Ved misbruk av alkohol eller andre rusmidler, er det krav om dokumentert avholdenhet i en lengre periode (klinikk, blod- og/eller urinprøver) og et betryggende kontrollopplegg før fylkesmannen kan gi dispensasjon. Dersom misbruket ligger flere år tilbake i tid og det ikke er tegn på tilbakefall, kan kravene for klasse B og underliggende klasser anses som oppfylt. Særlige regler gjelder for pasienter på legemiddelassistert rehabilitering (LAR).

Retningslinjene sier at pasienten sammen med legen skal gjøre en vurdering i hvert enkelt tilfelle. Slik vi forstår det medfører nødvendigvis ikke alkoholavhengighet eller innleggelse på institusjon alltid at førerkortet skal leveres. Hvis du går inn her kan du lese mer om rusmidler og trafikk på vår hjemmeside.

Legg igjen en kommentar