olflaske2Hva er virkemåter og skadevirkninger på alkohol ?

Mann, 15 år fra Hedmark

Virkemåter og skadevirkninger kan jo være så mangt og avhenger av mange ulike faktorer. Hvilke virkninger som dominerer rusen vil blant annet være avhengig av alkoholkonsentrasjonen i blodet. Alkohol påvirker sentralnervesystemet og gir hevet stemningsleie, redusert feilkontroll, økt impulsivitet, kritikkløshet og økt risikovillighet. I tillegg kommer svekket hukommelse, bevissthetsreduksjon og redusert bedømmelsesevne. Det er store individuelle forskjeller på hvordan alkoholen virker på den enkelte og dagsform, om du har sovet og spist godt på forhånd, toleranse, mulige sykdommer og mye mer har betydning. Når det gjelder skader kan det være risiko for å påføre seg og andre skader, ulykker og vold som følge av alkoholens virkning på sentralnervesystemet. Bruk av alkohol over tid øker også risikoen for utvikling av avhengighet; alkoholisme. Det finnes ingen sikre nedre grense for mengde og hyppighet av alkoholinntak for å utvikle avhengighet hos disponerte personer. Gjentatt og stort alkoholinntak øker risikoen for høyt blodtrykk, hjerneslag, enkelte former for kreft og leversykdom. Risikoen for skader på en rekke indre organer er økt ved daglig inntak av tre alkoholenheter, for eksempel 3 små glass vin hver dag. Inntak tilsvarende ett til to små glass vin per dag, øker risikoen for enkelte kreftformer hos henholdsvis kvinner og menn, ifølge den internasjonale ekspertrapporten fra høsten 2007. Vi har hentet denne informasjonen fra Folkehelseinstituttets faktaark om alkohol. Hvis du har lyst til å lese mer kan du gå inn her.

Legg igjen en kommentar