synt_cannabisSyntetisk cannabis er farlig. Dette fremgår av artikkelen Syntetiske cannabinoider – effekt og forekomst i Tidsskrift for Den norske legeforening nr. 20/12. Silja Skogstad Tuv og medarbeidere har gjennomgått hva som er kjent om disse stoffene. I tillegg er det en kort presentasjon fra Andreas Austgulen Westin med flere. Les mer her.