rustlf-logo 75x67Hva bør man gjøre når det blir funnet utstyr til bruk av narkotiske stoffer på en arbeidsplass? Skal slike saker meldes til politiet? Og hva vil politiet gjøre med en slik anmeldelse? Og bør det «offentliggjøres» på arbeidsplassen blandt alle ansatte?

Mann, 46 år fra Akershus

Dersom dere sitter med en bekymring eller en mistanke om rusproblematikk er det mest reale å snakke med vedkommende. Vi anbefaler ikke å «offentliggjøre» for alle på arbeidsplassen, og det er nok begrenset hva politiet kan gjøre med funn av brukerutstyr.

I slike tilfeller er det hensiktsmessig å kontakte AKAN (Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk). AKAN kompetansesenter har god erfaring med bruk av ”Den nødvendige samtalen”, en personlig samtale på arbeidsplassen på bakgrunn av bekymring for en medarbeider. Det er leder som skal gjennomføre samtalen. Det er viktig å merke seg at en bekymringssamtale kan holdes lenge før et problem har fått utvikle seg, og at målet med denne samtalen er å uttrykke sin bekymring. Denne samtalemetodikken er et godt redskap for ledere som ønsker å snakke med medarbeidere om vanskelige temaer.

AKANs nettsider finner dere utførlig informasjon om hvordan å gå frem. En god begynnelse kan f.eks. være å ringe AKAN kompetansesenters veiledningstelefon.

Legg igjen en kommentar