articlesHvordan påvirker narkotika kroppen, hva sjer med personen som bruker det?

Kvinne, 14 år fra Rogaland

Det finnes veldig mange stoffer som kalles «narkotika.» På denne siden kan du se hele lista over hva som regnes som narkotika. De er veldig forskjellige og påvirker kroppen på ulike måter.

De fleste rusmidler (alkohol er også et rusmiddel) har til felles at de kort tid etter inntak fører til en form for rus og velvære hos brukeren. Disse stoffene kan være illegale rusmidler, men også stoffer som har vært tiltenkt andre funksjoner i utgangspunktet, som løsemidler eller medikamenter.

Felles for alle rusmidlene er at rusen kjennetegnes av konsentrasjonssvekkelse, hukommelses- og innlæringssvikt, kritikkløshet og endret stemningsleie. Ut over dette vil de enkelte rusmidler ha karakteristiske egenvirkninger som f.eks. sløvhet, økt sentralnervøs og motorisk aktivitet eller hallusinasjoner.

Det er tre hovedgrupper av narkotiske stoffer som hver på sin måte påvirker kroppen. Det første er stoffer som virker dempende så som; benzodiazepiner, barbiturater, opioider og Ghb. Den andre er hallusinogene stoffer som LSD, meskalin og Psilocybin. Den tredje gruppen er stimulerende stoffer som amfetamin, kokain og khat. Det er ikke helt klare grenser for hvilken gruppe alle stoffene tilhører. Cannabis er både dempende og hallusinogene, alkohol og løsemidler er både dempende og stimulerende.

Hvis du har lyst til å lese mer om hva som er felles for rusmidler, kan du gå inn her. Hvis du har lyst til å lese mer om de ulike narkotiske stoffen anbefaler vi å gå inn på Folkehelseinstituttets fakta ark her.

Hvis du jobber med en skoleoppgave anbefaler vi deg våre sider Veiledning til skoleoppgaver.

Legg igjen en kommentar