lsdJeg ønsker å vite hva min sønn kan forvente av straff for innførsel av 20 brukerdoser med LSD. Vi krever full tilståelse til politiet men han nøler. Han har nå startet på et universitet i England og er redd dette vil ødelegge fremtiden. Han antar også at han kan komme unna med dette om vi ikke angir han. Som hans foreldre tror vi det er best å angi han om han ikke kommer til det standpunktet selv. Men… hva skjer? hva gjør man?
Kvinne, 52 år fra Vest-Agder

Hvilken straff han kommer til å få avhenger av en rekke faktorer: Er han tidligere straffet for brudd på narkotikaloven? Andre lovbrudd? Vurderer politiet at det er ment for eget bruk? Eller er det ment for salg?

Hvis han ikke er tidligere straffet, og det vurderes at stoffet er til eget bruk, vil han høyst sannsynlig bli dømt etter § 162, første ledd i Almindelig borgerlig Straffelov (Straffeloven). Teksten der lyder: «Den som ulovlig tilvirker, innfører, utfører, erverver, oppbevarer, sender eller overdrar stoff som etter regler med hjemmel i lov er ansett som narkotika, straffes for narkotikaforbrytelse med bøter eller med fengsel inntil 2 år.» Her finner dere hele Straffelovens § 162.

Om dere ønsker mer informasjon eller råd og veiledning, anbefaler vi å ringe oss på 08588, eller rett og slett ta en telefon til politiet (02800).

Legg igjen en kommentar