Hei, jeg lurer på om derivater av det psykoaktive rusmiddel familien 2C-C er ulovlig i Norge? På narkotikalisten står kun 2C-B. Har dere noe informasjon om 2C-C gruppen?

Mann, 19 år fra Vestfold

Du spør om derivater av 2C-C er ulovlige i Norge. I narkotikaliste står det følgende:

Som narkotika regnes etter forskriftenes § 2:

1. De stoffer og droger som er oppført i listen.
2. Salter og derivater av disse og mulige isomere, estere og etere av stoffene eller deres salter.
3. Preparater med innhold av stoffer eller droger på listen.

Vi har snakket med både Legemiddelverket og Tollvesenet om dette. 2C-C og deres derivater står ikke på narkotikalisten, det vil si at det ikke er klassifisert som narkotika. Det er likevel ikke slik at det fritt kan tas inn i landet og omsettes, det vil ved forsøk på innførsel bli behandlet etter legemiddelloven, noe som innebærer ar det vil bli beslaglagt dersom det ikke kan fremlegges bevis på at det skal brukes medisinsk.

Vi har ikke veldig mye informasjon om 2C-C eller andre preparater i 2C- familien annet enn at de likner på 2C-B i effekt selv om det er visse variasjoner.

Legg igjen en kommentar