Jeg kommer fra en VGS. Jeg skriver en reportasje om rusmisbruk, med vekt på ungdom. Jeg lurer derfor kort på, hva slags tilbud «rustelefonen» er? (red.)

Mann, 18 år fra Oslo

RUStelefonen er en landsdekkende veilednings og opplysningstjeneste om rusmidler og rusmiddelproblematikk. Tjenesten driftes av Velferdsetaten i Oslo kommune og finansieres av Helsedirektoratet.

Rustelefonen er åpen mandag til søndag fra kl. 11-19, vi har også en chat som er åpen på hverdager fra 14-17. Vi har også en sms-tjeneste 08588.
Alle som kontakter oss er anonyme.
Målgruppen er ungdom i en eksperimenterende fase med utprøving av rusmidler, pårørende og andre som har spørsmål og bekymringer vedrørende rusbruk samt profesjonelle.
Vi tilbyr kvalitetssikret informasjon om rus og rusmidler. Informasjon om rustiltak og andre hjelpetiltak i Norge. Informasjon og veiledning innen rusforebygging.
Vi er også en del av ekspertpanelene til de nettbaserte spørretjenestene Klara-Klok.no og Ung.no og svarer på rusrelaterte spørsmål fra ungdom der.

Du kan gå inn på nettsiden vår rusinfo.no og lese mer om hva vi gjør og mer om rusmidler, finne lenker til aktuelle artikler etc. Lykke til med oppgaven!

Legg igjen en kommentar