Anonym spørreundersøkelse

Svar på spørsmål om din rusmiddelbruk, og bli med på å forme fremtidens rusmiddelpolitikk!

Anonym undersøkelse

Svar på spørsmål om din rusmiddelbruk, og bli med på å forme fremtidens rusmiddelpolitikk!

Dere feiltolker Jørg Mørland

Dette svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lov- og regelverk kan ha skjedd siden publisering.

cannabisHei Har dere lest denne artiklen godt nok? https://tidsskriftet.no/article/1495645 Det Jørg Mørland sier her er at cannabis brytes ned til inaktiv THC-syre. Og at denne samles i fettet og slippes løs gradvis over tid. Han sier ikke noe om at noen aktive metabolitter slippes løs over tid på tilsvarende måte. Helsedirektoratet sier i sin brosjyre om cannabis likeledes at metabolittene som lagres over tid er inaktive. Videre forstår jeg det slik at dette er tilfellet med ganske mange ting folk flest får i seg av urter og lovlige medisiner. Artikkelen dere viser til fra Copeland er tendensiøs og innrømmer selv at det ikke er enighet om emnet. Hvordan kan dere presentere hans slevispark som forskning? Litt drøyt at dere forsvarer påstanden om «kronisk rus» med artikler dere ikke en gang virker å ha lest eller forstått? Sitat Jørg Mørland «THC metaboliseres i kroppen til 11-OH-THC og videre til THC-syre, som er en inaktiv metabolitt … Etter et slikt inntak kan både THC og 11-OH-THC påvises i omtrent et halvt døgn, mens THC-syre kan påvises i flere døgn i plasma … Etter gjentatte inntak kan THC-syre i enkelte tilfeller påvises i urinen i flere uker etter siste inntak» Sitat Helsedirektoratet (https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/fakta-om-narkotiske-stoffer/Sider/default.aspx) : «Regelmessige brukere kan derfor ha et konstant reser­ voar av cannabisstoffer i kroppen, selv om disse ikke er aktive.» (side 16) I sin tendensiøse artikkel sier Copeland følgende: «There are many studies going back to 1973 proving that it is, including fat biopsies of human cannabis users showing high levels of THC in their fat. There are also studies involving radioactive THC showing clearly its high concentration in fat tissue after administration to laboratory animals. The correspondent is also wrong in claiming that all of these metabolites are non-psychoactive; 11-OH-THC certainly is. This is an interesting area of future human research with significant implications across the board.» Han viser i midlertid ikke til hvilken forskning det dreier seg om, og han nevner 11-OH-THC, som Mørland sier ikke kan påvises «et halvt døgn» etterpå. I tillegg så sier han at det må forskes mer på dette. Og han viser til reklamekampanjer mot narkotika med diskriminerende ordbruk som «dope». Skal det siste gjøre ham mer objektiv? Hvordan dette kan presenteres som faktagrunnlag for i deres informasjonsbrosjyrer og gjennomgående i deres svar påstå at cannabis gir kronsik ruspåvirkning, ja det forstår jeg simpelthen ikke.
Mann, 33 år fra Oslo

I ditt innlegg påstår du at Mørland i sin artikkel skriver at «cannabis brytes ned til inaktiv THC-syre. Og at denne samles i fettet og slippes løs gradvis over tid.» Dette er ikke tilfelle. Han skriver riktignok at «etter […] inntak kan både THC og 11-OH-THC påvises i omtrent et halvt døgn» Han skriver også, «etter ett enkelt inntak av THC vil ca. 80 – 90 % av det som er inntatt, bli skilt ut i løpet av 4 – 5 dager». THC-syre er ikke fettløselig og kan følgelig ikke lagres i fettvevet. Og for at det skal være noe som blir «skilt ut i løpet av 4 – 5 dager» må dette noe komme fra et sted. Siden THC-syre ikke lagers noe sted og fortløpende blir skilt ut med urinen, må det altså være THCen selv som lagres. THC er nemlig fettløselig og kan lagers i fettvevet. Dette skriver også Mørland senere i avsnittet: «Etter distribusjon av THC og deponering i fettvevet skjer det etter hvert en redistribusjon fra fettvev til blod. Denne langsomme utskillingen fra fettvevet, kombinert med en betydelig enterohepatisk resirkulasjon, er sannsynligvis de viktigste årsakene til den lange terminale halveringstiden for THC.» Det er slik at THC hovedsakelig metaboliseres (brytes ned) i leveren. Mørland skriver: «Det antas at metabolismen hovedsakelig foregår i leveren via cytokrom P-450-enzymsystemer. Det skjer en hydroksylering til 11-OH-THC, som synes å være like psykoaktivt som moderstoffet. Videre oksidering av 11-OH-THC fører til danning av inaktiv THC-syre.» Mens THCen ligger lagret i fettvevet vil det ikke metaboliseres i særlig grad. Det er først når THCen utskilles fra fettvevet, havner tilbake i blodet og går fra blodet til leveren, at nedbrytingen starter igjen. Som Mørland også påpeker skjer det dessuten en såkalt enterohepatisk resirkulasjon, dvs. at THC brytes ned til 11-OH-THC i leveren, som så utskilles via gallen til tarmen, for deretter å bli sugd opp av tarmen og ført tilbake med blodet til leveren igjen, som på nytt skiller stoffet ut i tarmen. Når Helsedirektoratet skriver at «regelmessige brukere kan derfor ha et konstant reservoar av cannabisstoffer i kroppen, selv om disse ikke er aktive», kan vi ikke forstå annet enn at dette er feil. Det er selve THCen som lagers i fettvevet, ikke THC-syren.

Når det gjelder det akademiske, kan vi alltid lese mer og dypere om alle temaer. Vi har også begrensninger, men de er ikke akademiske. De handler nok mer om kapasitetsproblemer, da det jo ikke bare er cannabis vi informerer om. Det kan fort bli litt infantilt å vifte med diplomer, men ja, vi har alle variert klinisk og akademisk bakgrunn.

Var du fornøyd med svaret? Gi oss tilbakemelding her!

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.  

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.  

fant du ikke det du lette etter?

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.