Hei. Jeg har en god venninne som i de siste 6 – 7 årene har fått et større og større problem med alkohol. Vi prøver nå å få henne inn til behandling, men det er ikke lett å få henne til fast legen ettersom hun ikke liker han noe særlig som hun sier. Men jeg antar at det heller er det å gå til fastlegen og innrømme at hun har problemer med alkohol som er problemet. Finnes det noen oversikt over behandlingssentre og behandlings former? Står veldig fast på hva jeg skal gjøre eller hvem jeg skal kontakte for at hun kan få hjelp. Kunne trengt noen gode råd…

Kvinne, 30 år fra Østfold

Ja det er ingen lett situasjon å være i hverken for henne eller dere. Når det gjelder fastlegen bør hun vurdere å skifte til en annen hvis hun ikke er fornøyd med den hun har. Det gjør hun enkelt ved å gå inn på hjemmesiden til Nav i kommunen. Alternativt kan hun også kontakte ruskonsulent på Nav kontoret for innsøkning til behandlingsinstitusjon. Hvis problemet er at hun ikke er motivert har hun en lengre vei å gå. Som venn er det derfor lurt å være tydelig på at hvis dere skal hjelpe henne må hun selv ta ansvar og gjøre noe med situasjonen. Vær konstruktive og konkrete i samtalene med henne, lag klare avtaler om hvem som gjør hva. Skal hun foreksempel kontakte lege eller Nav så bli enig om når det skal skje, om hun klarer det alene eller om hun trenger hjelp. Når det gjelder ulike behandlingsformer er fritt sykehusvalg det beste stedet å orientere seg på. På siden ligger alle offentlige tilbud og hvis hun vil vite mer om den konkrete behandlingsformen kan hun jo ringe til institusjonen.

Legg igjen en kommentar