Hvis man tar Tramadol oppå Subutex, vil man oppnå rus da?

Mann, år fra Oppland

Det vil trolig gi dårligere effekt av Tramadol hvis du tar det etter/»oppå» buprenorfin (Subutex). Felleskatalogen skriver: «Tramadol bør ikke kombineres med preparater som har en blandet agonist/antagonistprofil (f.eks. buprenorfin, nalbufin, pentazocin), da tramadols smertestillende effekt i slike tilfeller teoretisk sett kan reduseres.» Du kan lese mer om Tramadol/Nobligan her.

Legg igjen en kommentar