Om man tar 4g paracetamol, går det an å oppnå en følelse av å være full/svimmel. Og i hvor stor grad mister man smerte/smerteterskel? Har hørt at å ta 4g paracetamol kan gi deg samme følelse som når du får beroligende.

, år fra

Så vidt vi vet gir ikke paracetamol noen særlig virkning av å være full eller svimmel uavhengig av hvor mange du tar. Men det vil ha en smertestillende effekt. Hvis du har veldig vondt og tar paracetamol vil det kanskje virke beroligende fordi smertene blir lindret. Vi vil samtidig opplyse om at paracetamol kan være svært skadelig for leveren din, særlig hvis du inntar større mengder enn anbefalt. I følge pakningsvedlegg er anbefalte dose som følger:

Dersom du tar for mye av paracetamol.

Ved overdosering av Paracetamol ratiopharm kan det oppstå leverskade. Med overdose menes ca. 6-10 ganger høyere dose enn anbefalt. Inntak av over 10 g paracetamol til voksne gir stor risiko for leverskade. Symptomer kan først komme etter 2 døgn eller mer. Kontakt derfor straks lege, sykehus eller Giftinformasjonssentralen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye paracetamol, eller hvis barn har fått i seg legemidlet ved et uhell slik at motgift kan bli gitt.

Legg igjen en kommentar