Hva kan jeg som mor gjøre for å hjelpe min rusavhengige sønn på 26 år? Han er ikke villig til å ta imot hjelp. Kan jeg på noen måte få han tvangsinnlagt til rusavvenning?

Kvinne, 49 år fra Møre og Romsdal

Vi forstår at du er i en fortvilet situasjon med en sønn som har store problemer og som ikke vil ha hjelp. Det skal være alvorlig fare for liv eller helse før vedtak om tvang iverksettes.  Rusmiddelmisbruk alene gir heller ikke grunnlag for tvang (unntak for gravide kvinner), det må foreligge andre grunner. Loven krever at bestemte forhold oppfylles som er bestemt i lov om tvungen psykisk helsevern. Som regel er derfor ikke tvangsbehandling noe alternativ fordi det både er vanskelig og omfattende å få det til.

Vi skjønner at det er vanskelig å være mor til en rusmiddelavhengig, og vi tenker at det er viktig at du får hjelp i den situasjonen du er i. Har du for eksempel vært i kontakt med veiledningssenter for pårørende, Landsforbundet Mot Stoffmisbruk eller snakket med en psykolog? Det er viktig at du klarer å ta vare på deg selv i hverdagen, sønnen din tjener ikke på at du også går til grunne. Hvis du føler behov for å prate med noen om situasjonen din er du velkommen til å ringe oss, vi har åpent hver dag fra 11-19.

Legg igjen en kommentar