Hvor lenge kan urin oppbevares i kjøleskapet før den er ubrukelig for prøvetaking hos lege?

Kvinne, 54 år fra

Hvor lenge en urinprøve kan stå i kjøleskapet uten at det har noen betydning for testing kommer helt an på hva urinen skal testes for. Hvis det er en rusmiddelanalyse opererer Fürst med en grense på 7 døgn i kjøleskap. Skal urinen oppbevares lenger enn det må den fryses. Du kan lese mer om rusmiddelanalyser i urin i Tidsskrift for Den norske legeforening som også har tabell for påvisningstid i urin.

Legg igjen en kommentar