cannabisKan dere informere meg om hvilke positive følger man kan oppleve ved langvarig konsumering av cannabis?
Mann, 18 år fra Oslo

Virkningene av cannabis er sterkt avhengig av brukerens personlighet, forventninger og miljø, styrken på cannabisen og rusdosen. De positive effektene av cannabis vil derfor ikke bare variere fra person til person, men også fra gang til gang. Cannabis kan gi både dempende og svakt hallusinogene symptomer som kan føre til endret virkelighetsoppfatning. I første fase av rusen kan man bli aktiv i tankene og utadvendt. Mange får latteranfall. Rusen forandrer sanseinntrykk, følelser og oppførsel. Generelt gir cannabis en mild følelse av opprømthet, lykke, glede og/eller trivsel (euforisk rus), men som sagt, rusopplevelsen kan variere. Rusen kan gi en opplevelse av å være avslappet, men kan også bli hyperaktiv. Under rusen kan personen bli mer oppmerksom på farger, mønstre, musikk og lignende. I andre fase er kan man bli mer innadvendt, sansene forsterkes og det kan gi en følelse av avslapning og velvære. I de ulike fasene kan noen også oppleve angst og forvirring. Har du lyst til å lese mer om cannabis kan du gå inn her.

Legg igjen en kommentar