cannabisHei! Jeg og noen venner av meg prøvde hasj i går. Jeg tok nesten ingenting – ett drag fra en røyk og spiste et hasjbrowniestykke. Men nå angrer jeg! Jeg merket ikke at jeg ble noe påvirket, prøvde jo bare så vidt, men nå i etterkant har jeg lest at stoffet kan spores i blodet/urinen i flere uker etter inntak. Jeg lurer på om dette også gjelder i så liten mengde som jeg inntok? Og vil det vises på vanlige blod- og urinprøver, eller bare de som spesielt leter etter stoffet? Jeg har ikke noen avtale på å ta blod/urinprøver de nærmeste ukene, men er redd det plutselig skal dukke opp noe, og at legen da i samme slengen finner ut at jeg har prøvd hasj. Får jeg det i så fall på rullebladet, og vil det ødelegge noe for meg i fremtiden? Det var et engangstilfelle og jeg har bestemt meg for å aldri prøve det igjen, og nå angrer jeg veldig og går rundt og er konstant redd…

Kvinne, 17 år fra

THC som er virkestoffet i cannabis kan vanligvis spores i blodet i et halvt døgn, mens i urinen kan det spores i opptil en uke. Hvor lenge cannabis kan spores i blod og urin avhenger av mengden og styrken på cannabisen. Så hvor lenge den cannabisen du tok kan spores er vanskelig å si noe eksakt om, men det er altså maksimum en uke ved engangsinntak. Du kan lese mer om bruk, virkning og hvordan virkestoffet i hasj/cannabis/marihuana lagres i kroppen her.

Når det gjelder blod eller urinprøve vil de bare kunne finne spor av THC hvis de leter etter det. Legen har ikke lov til å teste urin for rusmidler uten å innhente informert samtykke fra deg som pasient. Du kan lese mer om det i helsetilsynets rundskriv IS-14/2002. Hvis du er gravid (og/eller det er andre særskilte grunner til at du bør testes) og ikke samtykker til testing av urin, kan fylkesnemda bestemme at det likevel skal gjennomføres.

Legg igjen en kommentar