cannabisHvor farlig er det å røyke ren weed?

Mann, 41 år fra Sør-Trøndelag

Cannabis (hasj og marihuana) kan ha en del skadevirkninger. Hvilke skadevirkninger man opplever avhenger bl.a. av hvor ofte og hvor mye man røyker, men også av individuell sårbarhet. Noen mennesker får ikke veldig store skader av det, mens andre er mer utsatt. Desto mindre og sjeldnere man røyker, desto lavere sjanse for skader. Cannabis har bl.a. en negativ innvirkning på koordinasjon, reaksjonsevne, innlæring og korttidshukommelse, samt evnen for komplekse tankeoperasjoner og langsiktig strategisk planlegging. Bruk av cannabis medfører dessuten en forhøyet risiko for angst- og depresjonsproblemer.

THC (det viktigste virkestoffet i cannabis) er fettløslig, og stoffet kan således lagres i fettvevet i kroppen. Om man røyker hasj oftere enn én gang i uken, vil derfor dette kunne føre til en opphoping av THC i kroppen, noe som forklarer den lange påvisningstiden (opptil ca 40 dager) for cannabis i urinen. Abstinensreaksjoner kan oppstå når man forsøker å slutte etter lengre tids bruk. Søvnforstyrrelser, svetting, muskelverk, hodepine, dårlig mage, nedstemthet og nedsatt allmenntilstand, er noen eksempler på slike abstinenssymptomer. Mange vil også bli irritable. Dette er kanskje ikke veldig alvorlige symptomer, men de kan være ille nok til at man fortsetter å røyke. En vanerøyker vil da altså ikke lenger røyke for å ruse seg, men for å unngå abstinenssymptomene, og man kan si at han/hun har blitt avhengig. Symptomene vil imidlertid stort sett gi seg i løpet av en 12 dagers tid etter at man har sluttet å bruke stoffet.

Mer informasjon om cannabis:

 

Legg igjen en kommentar