Hasj

Dette svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lov- og regelverk kan ha skjedd siden publisering.

hasjHei. Jeg har en gutt med en som røyker hasj og har en del spørsmål ang. dette. Hvor lett er det å slutte med dette for de som har røyket hasj daglig i 10 år? (han har selv sagt at han klarer å ha opphold, men har liten tro for at han klarer å slutte siden det bare blir med oppholdene) Hva er virkningen etter noen timer etter inntak?og hvordan er vedkommende til å ta seg av en gutt på 5mnd? Hvor stor er oddsen for at man holder på med andre narkotiske stoffer når det er ingen problem å innrømme at man er vanerøyker? Hvordan ser man på denne personen om det evt. er andre ting? Og til slutt, når vedkommende da skal avgi en urinprøve om det er hasj i systemet, gir prøven utslag på andre narkotiske stoffer?

Kvinne, 20 år fra Troms

Slik vi forstår deg har du en sønn på 5 mnd. sammen med en mann som røyker cannabis (hasj). Du har noen spørsmål i forbindelse med dette. Noen av spørsmålene dine kan vi gi deg ganske klare svar på, mens andre er det ikke så lett å svare deg entydig på.

Hva er virkningen etter noen timer etter inntak?
Cannabis gir både dempende og svakt hallusinogene symptomer, og kan føre til en endret virkelighetsoppfatning. Det skilles mellom to typer ruspåvirkning fra cannabis. Den første er akutt rus og har to faser. Den første fasen i den akutte rus varer under en time etter røyking av cannabis. Den kjennetegnes ved fysiske symptomer som svimmelhet, hoste, trykk i hodet, økt puls, tørrhet i munn, rødhet i øynene samt økt matlyst. Du blir aktiv i tankene og utadvendt. Den andre fasen er en mer innadvendt tilstand som varer i flere timer. Man er fortsatt aktiv i tankene – tankeflukten er utpreget og assosiasjonene tallrike. Fargene man ser blir sterkere og lukter mer fremtredende. Følelser forsterkes, akkurat som å skru opp volumknappen på en radio. Vanerøykere kan ha en kortere andre fase. Den akutte rus kan gi følelser av avslapning og velvære. Svekkelse av koordinasjonen, konsentrasjonen og reaksjonsevnen er påvist opptil 24 timer etter inntak.

Hvordan ser man på denne personen om det evt. er andre rusmidler?
Ulike rusmidler kan ha veldig forskjellige virkninger og tegn/symptomer. For å avgjøre om en person er påvirket av noe annet enn cannabis, kan det være nyttig å lese en del om tegn og symptomer. I denne sammenheng anbefaler vi deg å lese heftet «TEGN OG SYMPTOMER PÅ RUSMIDDELBRUK.» Her finner du en gjennomgang av tegn og symptomer på bruk av de mest vanlige stoffene. (Gjennomgangen av de enkelte stoffene begynner på side 16.)

Når vedkommende da skal avgi en urinprøve om det er hasj i systemet, gir prøven utslag på andre narkotiske stoffer?
Dette kommer helt an på hva slags test vedkommende skal avgi. Hvis det er snakk om å levere en såkalt narkoscreening» til analyse, vil prøven som oftest gi utslag på de mest vanlige illegale stoffene som: opiater (heroin/morfin o.l.),amfetamin, kokain, benzodiazepiner, ecstasy, cannabis og alkohol. Du finner mer informasjon om stoffene her.

Og så over til spørsmål det ikke så lett å svare deg entydig på:

Hvor lett er det å slutte med dette for de som har røyket hasj daglig i 10 år?
Det er veldig individuelt. Cannabis regnes ikke som veldig sterkt fysisk avhengighetsskapende. Men, avhengigheten kan oppleves veldig sterk for den det gjelder. Hvor lett det er å slutte kommer ofte veldig an på omstendighetene rundt personen. Hva som påvirker står godt beskrevet i forskjellige manualer/hjelpehefter for personer som vil slutte med cannabis.

En av manualene er utarbeidet av Thomas Lundquist fra Rådgivningsbyrån i narkotikafrågor i Lund, Sverige (1998). Den er oversatt og utgitt i Norge av Borgestadklinikken kompetansesenter. Manualen heter «En guide for deg som vil slutte med hasj.»

Du finner også en manual fra National Drug & Alcohol Research Centre i Sydney, Australia. Manualen er oversatt til norsk av Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon RIO (2005). Den oversatte versjonen av manualen heter «Slutte? med hasj.» Det følger tre spørreskjemaer med som også skal fylles ut å brukes sammen med heftet. Om du trenger ytterligere informasjon om manualen og hvordan å bruke den, kan du ta kontakt med RIO.

Hvor stor er oddsen for at man holder på med andre narkotiske stoffer når det er ingen problem å innrømme at man er vanerøyker?
Dette er nærmest umulig å svare på. Om vi skulle prøve å anta odds her, må det bli omtrent som følger. Det er størst sjanse for at han ikke bruker noe annet. Dette baserer vi på statistikk, på den måten at det er et mindretall av de som bruker cannabis som også bruker andre stoffer. Men, hvordan dette er i hvert enkelt tilfelle, kan vi ikke gi deg noe godt svar på.

Var du fornøyd med svaret? Gi oss tilbakemelding her!

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.  

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.  

fant du ikke det du lette etter?

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.