Graviditet og ruskontroll.

Dette svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lov- og regelverk kan ha skjedd siden publisering.

Hei. Jeg er en kvinne på 29 år som er gravid i 8 uke. Etter å ha vært hos fastlegen er jeg nå forvirret og fortvilet. Det viser seg nemlig sånn at siden jeg tidligere har hatt en historikk med bruk av Amfetamin og hovedsaklig Benzodiazepiner/smertestillende(De to sistnevnte for det meste tidligere rekvirert av lege), har politiet kontaktet Nav og opplyst om tidligere problemer, og videre har Nav i sin tur kontaktet fastlegen min og bedt om prøvetekning for å utelukke bruk under svangerskap. Jeg fikk beskjed av fastlegen om at han personlig var av mening at det skulle være nulltoleranse av bruk av både lovlige legemidler og narkotika-listede legemidler under svangerskapet. Han vil dermed kreve urinprøver ukentlig, hvorav en`uteblitt vil gi resultat «Positivt». (Jeg informerte legen om at dersom jeg tok urinprøve på «stående fot» ville det være fare for at resultatet kom tilbake «Positivt» pga at jeg har brukt medikamenter forut for svangerskapet, og også moderat etter at jeg fikk påvist svangerskapet for 2 uker siden.) Dersom «Positivt» svar kommer frem av en`eneste prøve ble jeg informert om at dette vil medføre at han øyeblikkelig iverksetter sanksjon i form av tvangsinnleggelse ut svangerskapstiden, og muligens utover det også. Han mente dette var noe jeg ikke kunne nekte å gjennomføre, da konsekvensen i så tilfelle ville være at jeg ble tvangsinnlagt på grunnlag av «Fare for liv og helse» i forhold til barnet. Det jeg lurer på er : 1. Er jeg(Som han påstår) tvangsbelagt å samtykke til slik kontroll? – Eventuelt hva skjer dersom jeg ikke frivillig samtykker? (Tenker da på både konsekvens og prosedyrene rundt.) 2. Finnes det hjemmel i norsk lovgivning til å tvangsinnlegge en pasient på grunnlag av en`eneste urinprøve? – Er det ikke også slik at jeg som pasient ihvertfall har rett til å kreve ny prøve? Jeg fikk ny time til urinprøve om 6 dager da han ville utsette prøven 1 uke i fare for at medikamenter brukt tidligere skulle påvises, men gav beskjed om at det da forventes HELT negativt resultat, ellers ville sanksjoner iverksettes. Jeg er bekymret for at det ikke skal være nok å vente i 6 dager til og at resultatet kan bli positivt, og forstår ikke at det kan være riktig som han sier at dersom det skjer vil jeg umiddelbart kunne tvangsinnlegges gjennom hele svangerskapet? Jeg forstår at barnet skal komme først og at også loven setter pasientrettighetene til «mor» til side for å ivareta «barnets beste», men synes likevel det høres vel drastisk ut at det kan gjennomføres så strenge sanksjoner utifra et positivt urinprøve-resultat…(?) Håper på et snarlig svar for å finne ut hva jeg som mor, og pasient er pliktig til å gjøre/har rettighet til å gjøre….. Mvh «Forvirret og Fortvilet» 
Kvinne, år fra

Når det foreligger mistanke om at en gravid kvinne (mis)bruker legemidler som kan skade fosteret skal legen melde fra om det til barnevern som igjen kan sende saken til fylkesnemda. De vil så undersøke forholdene og vedta om det skal igangsettes tvangsbehandling. I lov om kommunale helse- og omsorgstjenesters kapittel 10 som vedrører tvangsbehandling av gravide rusmiddelmisbrukere står det at tvangstiltak skal igangsettes dersom den gravide kvinnen ikke klarer å nyttiggjøre seg av andre hjelpetiltak. I praksis så betyr det at kvinnen skal tilbys annen type hjelp f.eks samtaler med psykolog, tettere oppfølging av helsestasjon og/eller lege, eller følge et opplegg i regi av barnevernet. Hvis de hjelpetiltakene som iverksettes ikke er nok til at kvinnen avslutter sitt misbruk skal tvangsbehandling overveies.

Utifra det du skriver virker det ikke som at tvangsinnleggelse er første alternativ som vil bli iverksatt i ditt tilfelle. Hvis din prøve er positiv kan det hende at barnevernet vil følge deg opp en stund og se hvordan det går. Om du i denne perioden ikke bruker noe og alt ser greit ut, kan ikke vi forstå at det kan være grunnlag for tvang.

Når det gjelder hvor lenge medikamenter kan vises i urinprøver er dette varierende for forskjellige typer benzodiazepiner, men vanligvis kan ingen av dem kan påvises lenger enn en uke (unntaket er Valium og Stesolid/Vival, som kan påvises i 2-3 uker). Dvs at hvis du har seks dager til neste urinprøve og ikke har tatt noe i løpet av det siste døgnet så vil testen din mest sannsynlig være negativ (med mindre du har tatt Valium, Stesolid eller Vival).

Var du fornøyd med svaret? Gi oss tilbakemelding her!

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.  

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.  

fant du ikke det du lette etter?

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.