Heissan, er slik at jeg skal jobbe på oljeplattform til høsten, da vil jeg bli sendt til sjømanneslege for å ta div prøver, der vil de nok ta en utivdet blodprøve hvor de sjekker for div ting. Der har seg sånn at jeg har røyket JWH og AM2233, vil dette gi utslag på en utvidet blodprøve vist de sjekker for det? og evnt hvor lenge vil det sitte i blodet?

Mann, år fra

Det er ganske nylig at man har begynt å analysere prøver for syntetiske canabinoider. Feltet er noe uoversiktelig fortsatt, så det er ikke lett å gi deg helt nøyaktig informasjon. Vi har snakket med Divisjon for rettsmedisin og rusmiddelforskning ved Folkehelseinstituttet (Rettstoks) og de sier at for tiden kan de påvise 19 ulike syntetiske cannabinoider i blod og spytt. Påvisningstiden er temmelig kort, trolig under 12 timer. I urin kan de påvise færre, men også noen der. Påvisningstid i urin er meget usikkert.

Rettstoks vil ikke gå ut med hvilke av de syntetiske cannabinoidene de påviser (dette for å unngå «spekulasjon» fra brukere).

Vi anbefaler deg artikkelen Cannabinoider – fakta om «spice» – syntetiske cannabinoider (Nasjonalt folkehelseinstitutt).

 

Legg igjen en kommentar