rustlf-logo 75x67Hei. Psykologen min sa i dag at en lege hadde sett på saken min, og antydet til at jeg kunne ha noe som kalles patologisk rus. Står veldig lite om det på internett, og vil gjerne vite alt det er å vite. Hvordan får man stilt diagnosen, hva er kjennetegnene når man drikker, hvem rammes av det, hvordan behandles det osv. ALT. På forhånd, takk 🙂

Kvinne, 19 år fra Troms

Vi er usikre på hva denne legen kan ha ment med «patologisk rus.» Patologisk betyr omtrent det samme som sykelig. Legen kan vel ha ment at du har et rusproblem eller en form for avhengighet. Hva det betyr bestemmes av en slags diagnosemanual som heter ICD-10.
Avhengighetsyndrom er når en rekke atferdsmessige, kognitive og fysiologiske fenomener utvikler seg etter gjentatt stoffbruk. Vanligvis har bruker et sterkt ønske om å ta stoffet, vansker med å kontrollere bruken, fortsatt bruk til tross for skadelige konsekvenser, økt toleranse og noen ganger en fysisk abstinenstilstand, og stoffbruken får høyere prioritet enn andre aktiviteter og forpliktelser. Avhengighetssyndromet kan dreie seg om et spesifikt psykoaktivt stoff (f eks tobakk, alkohol eller diazepam), en gruppe stoffer (f eks opioider) eller et bredere spekter av farmakologisk forskjellige psykoaktive stoffer.

I motsetning til skadelig bruk krever det en viss tid før et avhengighetssyndrom oppstår. Ulike psykologiske og biologiske fenomener (nevroadaptasjon) som oppstår i et sosialt miljø preget av rusmiddelbruk, øker risikoen for å utvikle og opprettholde et avhengighetssyndrom.

Diagnosen avhengighet

Å sette diagnosen ”avhengighet” kan bare gjøres hvis tre eller flere av følgende kriterier har inntruffet samtidig i løpet av det foregående året:

Brukeren har

Legg igjen en kommentar