Hei. Jeg har en mor som er pillemisbruker. En far som ikke vil hjelpe meg å hjelpe henne. Det er mye alkohol i bildet også. Nå MÅ jeg få hjelp da jeg psykisk ikke klarer dette lenger og har en lillebror som IKKE skal vokse opp i dette. Hvor kan jeg henvende meg, kan man få dem tvangsinnlagt?

Kvinne, 23 år fra Telemark

Dine foreldere er voksne mennesker som selv må ta ansvar for eget liv. Vi forstår godt at det er vanskelig for deg, særlig med tanke på lillebror, men hvis foreldrene deres ikke vil samarbeide er det nok dessverre lite, eller ingenting du kan gjøre for å hjelpe dem. Det er svært vanskelig å få mennesker innlagt på tvang i Norge, det krever at personen har en alvorlig sinnslidelse og at vedkommende er til fare for seg selv eller andre. En pillemisbruker/alkoholiker som fører en usunn tilværelse som medfører fare for liv og helse vil ikke blir tvangsinnlagt hvis h*n motsier seg behandling og ellers er mentalt fungerende.

Når det gjelder lillebror kan det kanskje være lurt å forsøke å få han ut av situasjonen. Du skriver ikke noe om hans alder og bosituasjon, men uansett bør hun skjermes for hyppig samvær med foreldre som sliter med rusproblemer. Barnevernet kan muligens være behjelpelig med tips om hvordan du best kan hjelpe henne. Ellers er det viktig at dere tar vare på dere selv og hverandre opp i alt dette. Det er ikke riktig at dere skal slite fordi foreldrene deres ikke vil/klarer å slutte og drikke og spise piller. Acan er en organisasjon for voksne barn av foreldre med rusproblemer, kanskje dere kan få hjelp og inspirasjon der. Veiledningssenteret for pårørende kan også gi hjelp, de tilbyr støttesamtaler for pårørende til rusmisbrukere.

Legg igjen en kommentar