Hei. Jeg lurer på om det finnes noen spesielle tjenester eller tilbud for rusmisbrukere som ikke har noe sted å bo? Da snakker jeg ikke om hospits osv, men et sted man kan bo alene osv. Finnes det steder hvor man kan henvende seg og få hjelp til å finne bolig?

Kvinne, 20 år fra Oslo

Det offentlige har så langt vi vet ikke noen spesiell ordning for tildeling av leilighet til rusmisbrukere. I Oslo er det bydelen du tilhører som kan hjelpe med bolig i kommunal regi, så det beste er å ta kontakt direkte med dem. Hvilke tilbud som finnes og hvor stor pågang det er kan variere litt fra bydel til bydel, men dersom du tar kontakt med sosialtjenesten i din bydel kan de sikkert gi deg mer utfyllende informasjon.

Som et alternativ til kommunal bolig har velferdsetaten institusjoner som tilbyr botrening i leilighet som et ledd i et rehabiliteringsløp. For mer informasjon om det kan du lese her.

Legg igjen en kommentar