Hei. Hvis meg og mannen tar oss en joint når ungene ikke er til stede, eller etter legge tid. Og dette blir påvist i urin prøve bestillt av barnevernet etter en anonym melding om daglig bruk sammen me ungene. Hva blir utfallet, og hva kan vi forvente oss om prøvene ikkje er reine første gang? Vi har ikke et problem med dette. Følger opp ungene på skole og i barnehage, og vi er i begge i full jobb.
Kvinne, 31 år fra Aust-Agder.

Vi kjenner ikke denne saken i detalj, men forstår det slik at dere er redd for at noen skal få vite at dere røyker hasj og dere blir bedt om å avlegge urinprøve som slår positivt ut.. Hvis det er rimelig grunn til å anta at det foreligger forhold som kan føre til omsorgssvikt på grunn av rusmisbruk, kan barneverntjenesten be om urinprøve etter at de har konkludert i saken. Blir barnevernet koblet inn vil de vurdere om hasjrøykingen går ut over omsorgsevnen deres. På det grunnlaget kan de fatte vedtak om at dere skal avlevere urinprøve. Hvis dere aksepterer bruk av urinprøver må dere regne med en reaksjon fra barnevernet hvis ikke prøven er ren. Akkurat hva denne reaksjonen vil være er det vanskelig for oss å svare på.

Det er forøvrig bred enighet både i fagfeltet og blant befolkningen, at rus og ansvar for barn ikke er forenlig. Barn er svært sensitive for endringer i foreldrenes væremåte  som  f.eks. følge av rus.

Du kan kontakte barnevernet anonymt for å få oppklart dette. På våre sider har vi samlet en del informasjon om barnevern.

 

Legg igjen en kommentar