paragraf_litenJeg var hos legen i går og fikk plutselig slengt i ansiktet at hun har foretatt en rusprøve av urinen da jeg leverte en urinprøve i forhold til graviditet. har lege lov til å ta en slik prøve uten å informere om det?
Kvinne, 35 år fra Oppland

Nei, legen har ikke lov til å teste urin for rusmidler uten å innhente informert samtykke fra pasient. Dette gjelder særlig i tilfeller der et eventuelt positivt svar kan medføre alvorlige konsekvenser for pasienten, slik det kan i ditt tilfelle fordi du er gravid. Du kan lese mer om det i helsetilsynets rundskriv IS-14/2002. Dersom legen har mistanke om at en gravid pasient bruker rusmidler og pasienten ikke samtykker til testing av urin kan fylkesnemda bestemme at dette likevel skal gjennomføres, da i henhold til lov om tibakeholdelse av gravide rusmisbrukere.

Legg igjen en kommentar