amfetamin_litenJeg har innttatt amfetamin ved 1 anleding for 96 dager siden, og før dette hadde jeg et opphold på 15dager og før dette igjen hadde jeg et meget moderat forbruk daglig i 1mnd. har aldri misbrukt noe annet hverken før eller etterpå. lurer derfor nå på om hvor lenge dette kan påvises i en hårtest, har 3cm hår på hodet nå.

Mann, 30 år fra Sør-Trøndelag

I hårprøver kan påvisningstiden for enkelte stoffer være flere måneder etter stoffinntak, og i enkelte tilfeller også opptil år. Avgjørende faktorer er omfang og hyppighet av inntak, stabiliteten til det aktuelle stoffet, hårets lengde og analysemetodens følsomhet. Hodehår har en veksthastighet på omkring 1 cm per måned, slik at en analyse av ca 2 cm hår klippet ved hårroten vil kunne gjenspeile eventuell stoffbruk i løpet av de 2 siste månedene før prøvetakingen.

MERK: Metoden er spesielt egnet for påvisning av gjentatt stoffbruk over tid, og vil i liten grad kunne avsløre enkeltinntak. Generelt synes fettløselige og basiske stoffer å ha størst tendens til inkorporering i hår, mens vannløselige og sure stoffer gjerne finnes i svært lave konsentrasjoner (amfetamin er vannløselig).

Her finner du mer informasjon om hårprøver.

Legg igjen en kommentar