Jeg er far til en jente på 18 som er på tur inn i rus, harsj og tabeletter, har truffet en ny type og falt helt ut av skolen møter ikke opp, hva kan vi som foreldre gjøre og hvor kan vi få hjelp.

Mann, 53 år fra Nordland

Det å være foreldre til ungdom som er i ferd med å utvikle rusproblemer er veldig vanskelig, særlig når den unge har fyllt 18 år og i større grad bestemmer selv. Fordi hun er myndig må enhver hjelp være i tråd med hennes egne ønsker, så utfordringen for dere kan være å få henne til å innse at hun trenger hjelp til å komme seg ut av en uheldig situasjon samt stoppe en negativ utvikling. Vi tenker at det første dere kan gjøre er å forsøke å komme i dialog med ungdommen deres. Sitte rolig ned og prate sammen om situasjonen, gjerne med fokus på hvordan hun har det og hva hun får ut av å ruse seg. Ikke for å fortelle henne hvor skadelig hennes atferd er, men for få henne til selv å reflektere over hvordan hennes valg kan påvirke hennes fremtid. Av erfaring vet vi at slike samtaler kan være vanskelige å gjennomføre, vi legger derfor med noen tips til samtale her:

Vær rolig når du snakker med henne, og ikke vær urimelig.

Hva hvis personen ikke er villig til å endre seg?
Det er ikke sikkert at du føler at du får så mye ut av en slik samtale, men det kan uansett sees på som starten til en god dialog som baseres på et ønske om å forstå din datter og hennes handlinger og derigjennom hjelpe henne.
Du spør også om hvor du kan få hjelp. Det er vanskelig for oss å svare på siden vi ikke vet hvor dere bor, hvor langt hun har kommet i sin rusbruk eller hva hun selv tenker om situasjonen. Hvis hun er innstilt på å få hjelp kan dere ta kontakt med lege som kan henvise videre til behandling/terapi. Eller dere kan ta kontakt med utekontakt eller helsestasjon for ungdom i kommunen dere bor i, de har ofte en god oversikt over hvilke lokale tiltak som finnes. Hvis du bare ønsker noen å prate med som kan gi veiledning utifra din situasjon er du velkommen til å ringe oss hver dag mellom 11-19. Du er helt anonym.

 

Legg igjen en kommentar