Hei. Jeg er en dame på 41 år som nå har vært rusfri i snart 6 mnd. etter 5 år med amfetamin misbruk. Jeg har høyskole utdannelse, og ønsker meg med tiden tilbake til jobb, men den største hindringen min for i det hele tatt kunne leve her i den «strighte» verden, er tennene mine. Jeg har ødelagt tennene mine totalt, har mistet alle sammen på høyre side oppe, har konstant tannverk og store problemer med å spise. I tillegg smiler jeg jo aldri mer, isolerer meg og er forferdelig deprimert pga dette. Jeg har skikkelig tannlegeskrekk i tillegg. Jeg har hørt jeg kan få dekket mesteparten av tannlege utgiftene, men hvor henvender jeg meg, og hvordan skal jeg vite hvilke tannleger som er best for meg? Er helt motløs, og synes livet er bare grått og trist. Finnes det noe håp for meg, noen som kan hjelpe? Jeg står i stampe…

Kvinne, 41 år fra Vestfold

Det er veldig forståelig at dette kan være svært hemmende for deg. Det finnes hjelp å få, men hvis man skal få det dekket, forutsetter det som oftest at man er i et behandlingsopplegg. Rettighetene til fri/delvis fri tannhelsetjeneste er hjemlet i:

Lov om folketrygd § 5.6 beskriver rettigheter til tannhelsetjenester for personer som har medisinske tilstander som påvirker tannhelsen. Dette finansieres via folketrygden. Les mer her.

Diverse rundskriv

For personer som er under rehabilitering for rusrelaterte problemer, og for personer som benytter seg av lavterskeltilbud for rusmisbrukere, er det noen særskilte ordninger. Alt dette er ordninger som forvaltes av fylkestannlegen (fylkeskommunen), som del av den offentlige tannhelsetjeneste. Disse ordningene er beskrevet i rundskrivene under:

Fylkestannlegen har informasjon

For alle som bruker privatpraktiserende tannleger er det ikke refusjon for annet enn særskilte sykdommer, eller hvis fylkestannlegen har inngått avtale med en privatpraktiserende om å behandle på det offentliges vegne.

Hvis du vil vite mer om rettighetene for fri tannbehandling, kan du kontakte Fylkestannlegen. Du finner kontaktinformasjon her.

Legg igjen en kommentar