Hasjrøyking, og de nye «kjørereglene»?

Dette svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lov- og regelverk kan ha skjedd siden publisering.

cannabisJeg anser meg selv som en «vanerøyker» av hasj. Det røykes i snitt 3-5 ganger pr. uke, alltid om kvelden og i «moderate» mengder (0.2 – 0.8g). Dette er en vane jeg har hatt de siste 10-15 årene (mengde og frekvens har variert noe) Jeg har god jobb, god inntekt, gode venner, ingen problemer osv 🙂 Spørsmålet er: Jeg kjører bil, hver dag, til å fra jobb bla. Når jeg røyker, si 0,8g hasj kl. 22:30 om kvelden. Når er jeg da «klar» for å kjøre bil? Jeg er «klar» i utgangspunktet etter 5-6 timer, etter egen vurdering (selv om jeg aldri ville satt meg bak et ratt før minst 8-10 timer etter røyking), men når er konsentrasjonen i blodet/spyttet på et lavt nok nivå, ift det nye regelverket? Blodprøve tas vel bare ved sterk misstanke, ved ullykker osv, men når nå disse spyttprøvene kommer…….? Fullt klar over at dette er individuelt, men på samme måte som man kan gi et ca. annslag når det gjelder bilkjøring etter alkoholkonsum, kan man vel gi et annslag ved hasjrøyking? Er sterkt imot bilkjøring i ruset/påvirket tilstand, så er tilhenger av de nye reglene, men litt vanskelig å vite nøyaktig hvordan man skal «tolke» det….. Finnes det evt. tester for folk flest? På samme måte som «alkotester» man kan kjøpe selv? Noen «formel» man kan bruke for å regne ut osv?
Mann, 36 år fra Rogaland

Veldig mange gode spørsmål du stiller. Det er ikke alt vi kan svare like godt på, og grunnen er at dette er såpass nytt at våre kontakter ved Rettstoksiologisk institutt (ved Folkehelseinstituttet) og andre steder ennå ikke er klinkende klare på alle problemstillingene. Hvis det er ting du ikke får godt svar på, kan du selv også kontakte Rettstoks.

Folkehelseinstituttet skriver om de nye «kjørereglene»: For enkelte stoffer er det ikke fastsatt straffeutmålingsgrenser fordi sammenhengen mellom konsentrasjon av stoffet i blodet og graden av påvirkning er svært variabel. Men også de stoffene som mangler straffeutmålingsgrenser, kan gi meget betydelig påvirkning, også ved lave stoffkonsentrasjoner. I slike saker vil en individuell sakkyndig vurdering fortsatt være nødvendig for å fastslå påvirkningsgraden. Dette gjelder bl.a. cannabis. Her kan du lese mer.

Spyttprøver kommer. Men da anbudsrunden gikk på spyttprøver, var det ingen av dem som ble godkjent. Det vil bli ny anbudsrunde og når det kommer godkjente prøver, blir det forhåpentlig etterhvert mulig å få kjøpt dem på apotek. Du kan sjekke på nettsidene til www.scantest.no om de har spyttprøver. Om de har det, og du kjøper dem, husk at dette – som alkometere til hjemmebruk – ikke er noen garanti. Vi kan heller ikke innestå for kvaliteten på produktene.

Følgende sitat er hentet fra artikkelen «Ny kunnskap om cannabis og bilkjøring.»

Dersom man røyker 20 mg THC, dvs. litt under en middels norsk hasjdose, så vil man få en blodkonsentrasjon på over tre nanogram pr. milliliter i alle fall i to timer. I de første par timene etter røyking av cannabis vil man ha en sjanse for å bli bedømt som påvirket tilsvarende de tre høyeste søylene på figuren.

Dette materialet gir også mulighet for å se på effekten av kombinasjonen av alkohol og THC. En ser da at dersom en person har THC i blodet, gir et tillegg av selv beskjedne mengder alkohol stort utslag på tendensen til å bli vurdert som påvirket av legen.

Når det gjelder status for cannabis og biljøring, så er det en stadig sterkere evidens for at det er sammenheng mellom mengde THC i blodet og sjansen for å bli bedømt som påvirket, veldig likt det vi ser for alkohol.

”Promillegrense” for hasj?

En internasjonal forskergruppe har nå vurdert om det ville være mulig å innføre faste grenser for cannabispåvirket kjøring, på samme måte som promillegrensene for alkohol. De baserte dette på mange studier, av effekter av henholdsvis alkohol og cannabis, og kom fram til at med en alkoholpromille på 0,4 var kjøreevnen hos bilførere redusert med 30 prosent. En tilsvarende grense for reduksjon i kjøreevnen hos cannabispåvirkede førere kunne for THC på samme bakgrunn settes til fire ng/ml. Gruppen mener dette viser at det begynner å være nok kunnskap til at man kan sette likhetstegn mellom en blodalkoholkonsentrasjon på den ene siden, og en THC-konsentrasjon på den annen når det gjelder prestasjoner som er relevante for trafikken.

Her finner du hele artikkelen «Ny kunnskap om cannabis og bilkjøring.» (KILDE: Tidsskriftet Mot Rusgift). Dette er det nærmeste vi har kommet å finne informasjon om faste grenser i trafikken både når det gjelder blod og spytt.

Var du fornøyd med svaret? Gi oss tilbakemelding her!

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.  

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.  

fant du ikke det du lette etter?

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.