paragraf_litenHei, viss man blir tatt med en viss mengde hasj kan man få bot. men viss man bare røyker, uten å ha noe på seg, kan man da egentlig få bot??
Mann, 32 år fra Buskerud

Hvis du er i besittelse av hasj, vil du kunne dømmes etter narkotikalovens § 162, som sier at «Den som ulovlig tilvirker, innfører, utfører, erverver, oppbevarer, sender eller overdrar stoff som etter regler med hjemmel i lov er ansett som narkotika, straffes for narkotikaforbrytelse med bøter eller med fengsel inntil 2 år.» Her er paragrafen. Bruk av narkotika berøres av Lov om legemidler m.v. (legemiddelloven), nærmere bestemt legemiddellovens § 24: «Det er forbudt uten lovlig adkomst å være i besittelse av eller å bruke narkotika.» Straffen er bestemt i § 31 i samme lov: «Besittelse og bruk av narkotika m.v., jfr. § 24, første ledd, straffes med bøter eller med fengsel inntil 6 måneder, eller begge deler.» Vanlig praksis er at at man får en bot for bruk (hvis det er avdekket ved prøve e.l.).

Legg igjen en kommentar