rustlf-logo 75x67Hei. Vi har et skoleprosjekt på skolen om rus, og jeg lurer på noen spørsmål om politikki forhold til narkotika. HVa mener staten om sprøyterom? Om å gi gratis heroin til misbrukere? Hvilke avrusngstilbud får du i fengselet? Hva gjør de?

Kvinne, 14 år fra Vestfold

I denne artikkelen finner du Justisdepartementets begrunnelse for at de ønsker en prøveordning med sprøyterom. Gratis heroin til tunge misbrukere er nok diskutert. Men det er nok generelt temmelig mye motstand mot dette nå for tiden. B. H. Hansen som var tildligere helseminister var mer positiv til «heroin på resept» enn den sittende minister er. Når det gjelder avrusningstilbud i fengslene, så er nok dette veldig varierende fra fengsel til fengsel. Denne artikkelen handler om problematikken med rus i fengslene.

Legg igjen en kommentar