articlesHvorfor begynner ungdom så tidlig med rus, og hva kan dette forårsake?

Mann, 15 år fra Hordaland

Denne artikkelen på hjemmesiden vår diskuterer ulike årsaker til at ungdom velger å forsøke, eller ikke forsøke, rusmidler. Denne artikkelen, av sosiologen Willy Pedersen på Forebygging.no, diskuterer perspektiver som genetikk og biologi, personlighetstrekk, psykiske lidelser og samfunn og kultur i forhold til hvorfor ungdom ruser seg.

De fleste ungdom vil før eller siden forsøke å ruse seg (i hvert fall på alkohol). Men hvorfor blir noen rusmisbrukere, mens andre som ruser seg ikke blir det? Det er vanskelig å gi noe entydig svar på dette, men biologisk/genetisk sårbarhet og oppvekstmiljø (spesielt familien og jevnaldermiljøet) er faktorer som i hvert fall bør tas med i betraktningen. Denne artikkelen, også av Willy Pedersen, diskuterer hvorfor noen utvikler et rusmisbruk. Denne artikkelen hos Folkehelseinstituttet forklarer avhengighet ut i fra rusmidlers påvirkning av belønnelsessenteret i hjernen. Dette heftet til Helsedirektoratet; omtaler framstilling, bruksmåter, virkninger, risiko for skader, fare for avhengighet og utbredelse av de ulike narkotiske stoffene, og kan lastes ned.

 

Legg igjen en kommentar