hasjHei! Hvor lenge etter at man har inntatt hasj (engangsbruk), kan man bli tatt for ruspåvirket bilkjøring? Jeg ser dere sier at man bør vente et døgn, men stoffet er vel «i kroppen» lenger enn dette?

Mann, år fra

Cannabis påvises i blod i noen timer etter inntak avhengig av styrke og mengde. I urinen kan THC påvises fra ca. 5 dager og opp til mange uker. Men, når det gjelder kjøring i påvirket tilstand er man ute etter å finne ut om du er påvirket der og da, ikke om du har brukt et stoff på et tidligere tidspunkt. Derfor stemmer det ganske bra som du nevner: man bør vente i ca et døgn.

Hva slags straff du får er avhengig av hvor høy konsentrasjon av THC politiet finner i blodprøven din. Ut i fra dette omregner de antatt ruspåvirkning til promille og avsier dom i henhold til vegtrafikkloven. Hvordan man regner dette ut, kan du lese mer om her. Man er i ferd med å utvikle spyttprøver til dette formålet. Hvordan dette ser ut per i dag kan du lese om her.

Legg igjen en kommentar