paragraf_litenHva sier Norges Lov om bruk og oppbevaring av Narkotiske stoffer?
Mann, 14 år fra

Den såkalte narkotikaloven er en del av Almindelig borgerlig Straffelov (Straffeloven) (lenken er til hele loven). Her er det særlig den følgende paragrafen som er viktig.

§ 162. Den som ulovlig tilvirker, innfører, utfører, erverver, oppbevarer, sender eller overdrar stoff som etter regler med hjemmel i lov er ansett som narkotika, straffes for narkotikaforbrytelse med bøter eller med fengsel inntil 2 år.

Grov narkotikaforbrytelse straffes med fengsel inntil 10 år. Ved avgjørelsen av om overtredelsen er grov, skal det særlig legges vekt på hva slags stoff den gjelder, kvantumet og overtredelsens karakter.

Gjelder overtredelsen et meget betydelig kvantum, er straffen fengsel fra 3 til 15 år. Under særdeles skjerpende omstendigheter kan fengsel inntil 21 år idømmes.

Uaktsom narkotikaforbrytelse straffes med bøter eller fengsel inntil 2 år.

Medvirkning til narkotikaforbrytelse straffes som bestemt ellers i denne paragraf.

Bøter kan anvendes sammen med fengselsstraff.

Her finner du § 162 på nettet.

I paragrafen over ser du at det står «stoff som etter regler med hjemmel i lov er ansett som narkotika.» Hvilke stoffer dette er, finner du på  Forskrift om narkotika m.v. (narkotikalisten).

Legg også merke til dette: «Ved avgjørelsen av om overtredelsen er grov, skal det særlig legges vekt på hva slags stoff den gjelder, kvantumet og overtredelsens karakter.» Det er altså av stor betydning hvilket stoff det er og hvor mye det er.

Har du flere spørsmål, ring oss gjerne anonymt på 08588.

Legg igjen en kommentar