hasjHei jeg har røyket hasj nå hver dag i ca 3,5 år nå. Nå har det seg sånn at jobben plutselig skal drug teste alle og då lurer jeg på om hvor lenge kan de spore i både blod og urin at jeg har røyket? Jeg jobber 14 timer vær dag ( så svetter endel ) spiser fast og forskjellig mat 3 ganger daglig og drikker til tider masse vann/brus. setter pris på svar !
Mann, 22 år fra Vestfold

Det vanligste er å bruke urinprøver for testing av narkotika. Med ditt såpass omfattende og langvarig bruk av hasj kan urinprøver være positive i inntil 6-10 uker. Det er ikke virkestoffet i seg selv som påvises, men THC-syre, en såkalt metabolitt. Når det gjelder blodprøver, vil påvisningstiden være kortere – maks i noen dager. Trening og inntak av mat vil ha liten innvirkning på utskillelsen. Inntak av vann i timene før prøven tas vil tynne ut urinen, men vil nok ha marginal effekt på resultatet.

Vi lurer litt på hvorfor arbeidsgiveren din ønsker å utføre narkotika test av de ansatte.. Har du en jobb hvor slik testing er en del av kontrakten? Har arbeidsgiveren din «rett» til å teste alle? Vi har ikke nok informasjon fra deg til å avgjøre dette. Men vi anbefaler deg artikkelen «Kan arbeidgiver narkoteste deg?» som du jo kan se på (Kilde: dinside.no). Hvis du har andre spørsmål om rustresting i arbeidslivet, anbefaler vi deg å kontakte AKAN – Arbeidslivets kompetansesenter for rus‐ og avhengighetsproblematikk. AKANs veiledningstelefon er åpen hver dag i arbeidstiden. Telefontjensten er gratis og åpen for alle. Ring på 22 40 28 00.

Legg igjen en kommentar