himmelHei – jeg har nå erfart to tilfeller av fullstendig blackout og urasjonell oppførsel ved alkoholinntak blandet med Imovane. Bruker imovane for søvnløshet foreskrevet av lege og lurer på om denne miksen er direkte farlig.
Kvinne, 46 år fra Vest-Agder

Blandingen av alkohol og denne typen medikamenter gir ofte de reaksjoner du beskriver. Man får lett blackout, man kan bli irrasjonell og uforutsigbar, og kan i visse tilfeller nærmest «gå berserk.»

Alkohol og Imovane er to sentraldempende midler som gjendidig påvirker hverandre og dette er nok forklaringen på reaksjonene du har fått. Imovane alene fører svært sjeldent til død, det er sammen med andre sentraldempende midler, som f.eks. alkohol at det kan forekomme overdose. Anbefaler deg å lese felleskatalogen. Her vil du finne fakta.

Legg igjen en kommentar